لوگوی ایران دما
کد خطاهای پکیج گرمایشی سیمات

کد خطاهای پکیج گرمایشی سیمات

مدل دیجیتال

 • کدخطا E0 شرح خطا: 1-گرمایش بیش از حد 2-خرابی سنسور ان تی سی 3-خرابی ترموستات حدو یا کابل آن 4-خرابی پمپ 5-گرفتگی مسیر 6-وجد هوا در مسیر سیستم 7-تنظیم نبودن شیر گاز
 • کدخطا E02 شرح خطا: 1-تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه سانتیگراد و در این حالت 3مرتبه تکرارمیشود 2-وجود هوا در سیستم 3-رسوب مبدل ثانویه 4-خرابی سنسور ان تی سی 5-خرابی کیت شیر سه راهه 6-خرابی پمپ نیز دخیل است .
 • کدخطا E03 شرح خطا:1-تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 20درجه سانتیگراد می باشد 2-وجود هوا در سیستم 3-رسوب مبدل ثانویه 4-خرابی سنسور ان تی سی 5-خرابی کیت شیر سه راهه
 • کدخطا E04 شرح خطا :1-تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از55 درجه سانتی گراد بیشتر از برگشت می باشد 2-وجود هوا در سیستم 3-رسوب مبدل ثانویه 4-خرابی سنسور ان تی سی 5-خرابی کیت شیر سه راهه 6-خرابی پمپ نیز دخیل است .
 • کدخطا E05 شرح خطا: 1-تغییر دما آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیش از10 درجه سانتی گراد بیشتر از برگشت می باشد و 3 مرتبه تکرارگردید  2-وجود هوا در سیستم 3-عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور ان تی سی 4-مسدودشدن مسیر 5-خرابی پمپ نیز دخیل است.
 • کدخطا E06 شرح خطا: 1-تغییر دمای آبگرم گرمایش برگشت در یک ثانیه بیش از 30 درجه سانتی گراد بیشتر از رفت می باشد و 3 مرتبه تکرارگردید  2-وجود هوا در سیستم 3-عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور ان تی سی 4-مسدودشدن مسیر 5-خرابی پمپ نیز دخیل است.
 • کدخطا E10 شرح خطا: 1-خطا در قرائت سنسور شوفاژ 2-خرابی کابل سنسور فشار 3-خرابی سنسور شوفاژ 4-قطعی یا اتصال کوتاه سنسور
 • کدخطا E11 شرح خطا: فشار آب در مدار کمتر از 0.4 بار است.
 • گدخطا E12 شرح خطا: فشار آب در مدار کم تر از 3 بار است .
 • کدخطا E13 شرح خطا: خرابی سنسور ان تی سی رفت و برگشت .
 • کدخطا E14 شرح خطا: خرابی سنسور ان تی سی 2 برگشت گرمایش .
 • کدخطا E15 شرح خطا: خرابی سنسور ان تی سی 3 آب بهداشتی.
 • کدخطا E16 شرح خطا: خطا در سنسور ان تی سی 4 خارجی .
 • کدخطا E21 شرح خطا: وجود خطا در برد (برد خراب است ).
 • کدخطا E30 شرح خطا: در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود مختص این کار .
 • کدخطا E31 شرح خطا: 1-تشکیل شعله وقتی شیرگاز بسته است 2-خرابی شیرگاز3-خرابی برد
 • کدخطا E32 شرح خطا: 1-خرابی برد 2-خرابی الکترود تشخیص شعله 3-عدم نصب صحیح دودکش

مدل آنالوگ

 • کدخطا ۹۰ شرج خطا: دمای بیش از حد
 • کدخطا ۴۰.۵۰ شرح خطا: کمبود آب
 • کدخطا ۴۰.۶۰.۸۰ شرح خطا: احتراق اول
 • کدخطا۵۰.۶۰.۸۰ شرح خطا: احتراق دوم
 • کدخطا ۵۰.۶۰.۷۰ شرح خطا: شعله غیر واقعی
 • کدخطا ۶۰.۷۰.۸۰ شرح خطا: پرش شعله
 • کدخطا ۶۰.۷۰ شرح خطا: سنسور رفت
 • کدخطا ۷۰.۸۰ شرح خطا: سنسور برگشت
 • کدخطا ۷۰ شرح خطا: اتصال برد و نمایشگر
 • کدخطا ۸۰ شرح خطا: برد اصلی
 • کدخطا ۴۰.۵۰.۶۰.۷۰.۸۰ شرح خطا: ریست مکرر.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

پیشنهاد لحظه ای برای شما


آخرین مقالات