کد خطاهای کولرگازی گرین

کد خطاهای کولرگازی گرین

مدل های اینورتر

 • کدخطا A1 شرح خطا: سنسورمحیطی یونیت داخلی مشکل دارد
 • کدخطا A2 شرح خطا: سنسور دمای اواپراتور نقص دارد
 • کدخطا A5 شرح خطا: ایراد از پمپ آب یونیت داخلی
 • کدخطا A8 شرح خطا: ماژول EEPROM یونیت داخلی ایراد دارد
 • کدخطا A9 شرح خطا: خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی
 • کدخطا AA شرح خطا: خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و سیم کشی کنترلر
 • کدخطا C1 شرح خطا: خطا از سنسور دمای محیطی
 • کدخطا C2 شرح خطا: خطا از سنسور دمای دیفراست
 • کدخطا C3 شرح خطا: خطا از دمای دیسشارژ کمپرسور اینورتر
 • کدخطا C6 شرح خطا: خطا از سنسور پایپ
 • کدخطا C8 شرح خطا: خطا از سنسور دمای سیم پیچ
 • کدخطا H1 شرح خطا: خطا از سویچ فشار بالای کمپرسور اینورتر DC
 • کدخطا H4 شرح خطا: خطا از سوسسچ فشار پایین
 • کدخطا E1 شرح خطا: محافظت از شیر 4 راهه
 • کدخطا E3 شرح خطا: دمای دیسشارژ غیرعادی است هر چه سریعا سیستم را خاموش کنید و مشکل را بررسی کنید
 • کدخطا E8 شرح خطا: سنسوردمای سیم پیچ
 • کدخطا J2 شرح خطا: خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی
 • کدخطا J3 شرح خطا: خطای ارتباطی بین برد و ماژول INV
 • کدخطا J4 شرح خطا: خطای ارتباطی بین بین برد و موتور فن DC یا ماژول درایو
 • کدخطا J7 شرح خطا: ماژول EEPROM یونیت خارجی محافظت گردد
 • کدخطا ۳۱ شرح خطا: ماژول محافظتی
 • کدخطا ۳۲ شرح خطا: ماژول سخت افزاری
 • کدخطا ۳۳ شرح خطا: ماژول نرم افزاری
 • کدخطا ۳۴ شرح خطا: کمپرسور متصل نیست
 • کدخطا ۳۵ شرح خطا: ۱-محافظت از اورلودکمپرسور۲-جریان کشی بیش از حد
 • کدخطا۳۶ شرح خطا: ولتاژکم یا بیشتر از حدمجاز
 • کدخطا۳۷ شرح خطا: خطا از سنسور دمای ماژول درایور
 • کدخطا ۳۸ شرح خطا: خطا از افزایش دمایی برای محدوده فرکانسی ماژول درایو می باشد
 • کدخطا۳۹ شرح خطا: ۱-محافظت از خاموش کردن سیستم ۲-دمای ماژول درایو در حال افزایش است
 • کدخطا 3Eشرح خطا: رانینگ کمپرسور خارج از محدوده است

مدل های داکت اسپلیت و اسپیلت

 • کدخطا F1 شرح خطا: خطای ارتباطی
 • کدخطا EA شرح خطا:دمای دیسشارژ غیر عادی است (محافظت از یونیت خارجی)
 • کدخطا E9 شرح خطا: محافظت از فشار زیاد یا محافظت از فشار پایین
 • کدخطا E8 شرح خطا: سنسور دمای دیسشارژ غیرعادی است
 • کدخطا E7 شرح خطا: سنسوردمای یونیت خارجی غیرعادی است
 • کدخطا E6 شرح خطا: -خطای فاز-محافظت یونیت خارجی
 • کدخطا E5 شرح خطا: خطای ارتباطی سیم کشی کنترلر
 • کدخطا E4 شرح خطا: ایراد از سیستم تخلیه درین در صورت وجود درین و در صورت نبودن درین ایراد از برد می باشد
 • کدخطا E3 شرح خطا: سنسور سیم پیچ یونیت داخلی غیر عادی است
 • کدخطا E2 شرح خطا: سنسور سیم پیچ یونیت خارجی غیر عادی است
 • کدخطا E1 شرح خطا: سنسور دمای یونیت داخلی غیر عادی است
 • کدخطا E0 شرح خطا: نشت گاز

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات