کد خطاهای کولرگازی کلایمت مستر

کد خطاهای کولرگازی کلایمت مستر

مدل خطا های کلی

  • کدخطا ۱ شرح خطا:خطایی در حافظه نیست
  • کدخطا ۲ شرح خطا: محافظ فشار زیاد کمپرسور
  • کدخطا3 شرح خطا:سوییچ فشار کم یا IOC
  • کدخطا4 شرح خطا: دما کم/قطع کردن کواکسیل خارجی FP1
  • کدخطا5 شرح خطا: دماکم/قطع کردن کواکسیل خارجی FP1
  • کدخطا ۶ شرح خطا: تمرکز سر ریز
  • کدخطا ۷ شرح خطا: ولتاژ کمتر یا بیشتر از حد مجاز
  • کدخطا8 شرح خطا: هشدار UPS
  • کدخطا 9 شرح خطا: مبادله شدFP1/FP2
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات