لوگوی ایران دما
کد خطاهای کولرگازی کامفورت استار

مدل کامفورت استار

 • کدخطا E0 شرح خطا: آی سی EEPROM یونیت داخلی
 • کدخطا E1 شرح خطا: خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی
 • کدخطا E3 شرح خطا: سرعت فن از حد معمول خارج شده است
 • کدخطا E4 شرح خطا: سنسور دمای T1 یونیت داخلی اتصال کوتاه یا مدار باز شده است
 • کدخطا E5 شرح خطا: سنسور دمای T3 یونیت داخلی اتصال کوتاه یا مدار باز شده است
 • کدخطا EC شرح خطا: گاز نشت داده است
 • کدخطا EE شرح خطا:خرابی طنگ هشدار سطح اب
 • کدخطا F1 شرح خطا: سنسور دمای محیطی یونیت خارجی اتصال کوتاه یا مدار باز شده است
 • کدخطا F2 شرح خطا: سنسور دمای T3 کندانسور اتصال کوتاه یا مدار باز شده است
 • کدخطا F3 شرح خطا:سنسور دمای T5 یونیت داخلی اتصال کوتاه یا مدار باز شده است
 • کدخطا F4 شرح خطا:ایراد از خرابی ای سی EEPROM یونیت خارجی
 • کدخطا F5 شرح خطا: سرعت فن یونیت خارجی از حد متعارف خارج شده است
 • کدخطا F6 شرح خطا: سنسور دما در مدار خارج از محفظه یا مدار باز است و یا اتصال کوتاه شده است
 • کدخطا F7 شرح خطا: خطا در ارتباط با جابجایی پنل
 • کدخطا F8 شرح خطا: بدبودن عملکرد بالابر پنل
 • کدخطا F9 شرح خطا: بالابر پنل بسته نشده است
 • کدخطا P0 شرح خطا: خطا از IPM
 • کدخطا P1 شرح خطا: ولتاژ بیش از حد و یا کم تر از حدمجاز
 • کدخطا P2 شرح خطا: 1-حفاظت از دمای بالای کمپرسور2-حفاظت فشار بالا3-حفاظت از فشار پایین
 • کدخطا P3 شرح خطا: محافظت از دمای پایین در فضای باز
 • کدخطا P4 شرح خطا: خطای درایو کمپرسور اینورتر
 • کدخطا P5 شرح خطا:حالت درگیری بین اجزا
 • کدخطا P7 شرح خطا: سنسور دمای IGBT یونیت داخلی
 • کدخطا HC شرح خطا: برد یونیت داخلی چک شود
 • کدخطا DF شرح خطا: زمان دیفراست
 • کدخطا SC شرح خطا: زمانی که خود واحد تمیز می باشد
 • کدخطا FP شرح خطا: زمانی که محافظت از قسمت خنک کننده فعال / روشن بشود
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما