لوگوی ایران دما
کد خطاهای کولرگازی وست پوینت

مدل کلی

 • کدخطا E1 شرح خطا:محافظت فشار بالا در سیستم
 • کدخطا E2 شرح خطا:این خطا از محافظ ضدیخ زدگی می باشد
 • کدخطا E4 شرح خطا:مشکل این خطا از دمای بالای لوله رفت کمپرسور می باشد
 • کدخطا E5 شرح خطا:اشکال این خطا از محافظ جریان زیاد است
 • کدخطا E6 شرح خطا:خطای کابل ارتباطی
 • کدخطا E8 شرح خطا:این خطا از محافظ دمای بالای مقاومت می باشد
 • کدخطا F1 شرح خطا:1-خطای سنسور محیطی یونیت داخلی دستگاه 2-خرابی سنسور یونیت مقدار مقاومت سنسور چک شود3-خرابی از مدار برد اصلی
 • کدخطا F2 شرح خطا: 1-مشکل این خطا از سنسور اواپراتور می باشد2-ممکن است خرابی از سنسور پایپ باشد3-مقداراهم سنسور اپراتور چک شود4-مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود
 • کدخطا F3 شرح خطا:این خطا مربوط می شود به سنسور محیطی یونیت خارجی (سنسور یونیت خارجی مقدار اهم سنسورچک شود)2-خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کدخطا F4 شرح خطا:مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد
 • کدخطا F5 شرح خطا:ا1-اشکال این خطا از سنسور لوله رفت کمپرسور می باشد2-خرابی از سنسور لوله کندانسور3-مقدار اهم سنسور کندانسورچک شود
 • کدخطا F6 شرح خطا: خطای اورلود و کاهش فرکانس
 • کدخطا H1 شرح خطا:خطای یخ زدگی
 • کدخطا H3 شرح خطا:مشکل این خطا از ارلود محافظ کمپرسور می باشد
 • کدخطا H4 شرح خطا:اشکال این خطا از نرمال نبودن سیستم می باشد
 • کدخطا H5 شرح خطا:خطای محافظ IPM
 • کدخطا H6 شرح خطا:اشکال در خطا از عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی دستگاه می باشد
 • کدخطا HC شرح خطا:1-خطای محافظ2-خطای جریان فاز برای کمپرسورPFC
 • گدخطا U1 شرح خطا:علت خطا مربوط می باشد به جریان فاز برای کمپرسور
 • کدخطا U5 شرح خطا:این خطا مربوط است به تشخیص تکمیل جریان یونیت ها
 • کدخطا P1 شرح خطا:محافظ دمای اواپراتور
 • کدخطا P2 شرح خطا:محافظ جریان بیش از حد مجاز
 • کدخطا P3 شرح خطا:محافظ جریان اضافه
 • کدخطا P5 شرح خطا:محافظ بالای اضافه بار از کمپرسور
 • کدخطا P6 شرح خطا: محافظ دمای ساکشن کمپرسور
 • کدخطا P7 شرح خطا:1-محافظ ولتاژ2-جریان منبع تغذیه کمتر از حدمجاز
 • کدخطا P9 شرح خطا:محافظ دیشارژ از فشار زیاد
 • کدخطا PA شرح خطا: محافظ کندانسور از دمای زیاد
 • کدخطا PC شرح خطا: محاف یونیت خارجی از دمای زیاد
 • کدخطا PF شرح خطا:خطای محافظتی
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما