کد خطاهای کولرگازی وست پوینت

کد خطاهای کولرگازی وست پوینت

مدل کلی

 • کدخطا E1 شرح خطا:محافظت فشار بالا در سیستم
 • کدخطا E2 شرح خطا:این خطا از محافظ ضدیخ زدگی می باشد
 • کدخطا E4 شرح خطا:مشکل این خطا از دمای بالای لوله رفت کمپرسور می باشد
 • کدخطا E5 شرح خطا:اشکال این خطا از محافظ جریان زیاد است
 • کدخطا E6 شرح خطا:خطای کابل ارتباطی
 • کدخطا E8 شرح خطا:این خطا از محافظ دمای بالای مقاومت می باشد
 • کدخطا F1 شرح خطا:1-خطای سنسور محیطی یونیت داخلی دستگاه 2-خرابی سنسور یونیت مقدار مقاومت سنسور چک شود3-خرابی از مدار برد اصلی
 • کدخطا F2 شرح خطا: 1-مشکل این خطا از سنسور اواپراتور می باشد2-ممکن است خرابی از سنسور پایپ باشد3-مقداراهم سنسور اپراتور چک شود4-مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود
 • کدخطا F3 شرح خطا:این خطا مربوط می شود به سنسور محیطی یونیت خارجی (سنسور یونیت خارجی مقدار اهم سنسورچک شود)2-خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کدخطا F4 شرح خطا:مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد
 • کدخطا F5 شرح خطا:ا1-اشکال این خطا از سنسور لوله رفت کمپرسور می باشد2-خرابی از سنسور لوله کندانسور3-مقدار اهم سنسور کندانسورچک شود
 • کدخطا F6 شرح خطا: خطای اورلود و کاهش فرکانس
 • کدخطا H1 شرح خطا:خطای یخ زدگی
 • کدخطا H3 شرح خطا:مشکل این خطا از ارلود محافظ کمپرسور می باشد
 • کدخطا H4 شرح خطا:اشکال این خطا از نرمال نبودن سیستم می باشد
 • کدخطا H5 شرح خطا:خطای محافظ IPM
 • کدخطا H6 شرح خطا:اشکال در خطا از عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی دستگاه می باشد
 • کدخطا HC شرح خطا:1-خطای محافظ2-خطای جریان فاز برای کمپرسورPFC
 • گدخطا U1 شرح خطا:علت خطا مربوط می باشد به جریان فاز برای کمپرسور
 • کدخطا U5 شرح خطا:این خطا مربوط است به تشخیص تکمیل جریان یونیت ها
 • کدخطا P1 شرح خطا:محافظ دمای اواپراتور
 • کدخطا P2 شرح خطا:محافظ جریان بیش از حد مجاز
 • کدخطا P3 شرح خطا:محافظ جریان اضافه
 • کدخطا P5 شرح خطا:محافظ بالای اضافه بار از کمپرسور
 • کدخطا P6 شرح خطا: محافظ دمای ساکشن کمپرسور
 • کدخطا P7 شرح خطا:1-محافظ ولتاژ2-جریان منبع تغذیه کمتر از حدمجاز
 • کدخطا P9 شرح خطا:محافظ دیشارژ از فشار زیاد
 • کدخطا PA شرح خطا: محافظ کندانسور از دمای زیاد
 • کدخطا PC شرح خطا: محاف یونیت خارجی از دمای زیاد
 • کدخطا PF شرح خطا:خطای محافظتی
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات