کد خطاهای کولرگازی هیتاچی

کد خطاهای کولرگازی هیتاچی

مدل خطاهای کلی

 • کدخطا ۰۱ شرح خطا: ایراد از سنسوریونیت داخلی
 • کدخطا ۰۲ شرح خطا: ایراد از سنسور یونیت خارجی
 • کدخطا ۰۳ شرح خطا: ۱-انتقالی۲-ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی
 • کدخطا۰۵ شرح خطا: خطای جابجایی فاز
 • کدخطا۰۸ شرح خطا:ایراد از دمای بالای کمپرسور
 • کدخطا ۱۱ شرح خطا: ترمیستورایراد دارد
 • کدخطا ۱۲ شرح خطا:ایراد از ترمیستور خارجی
 • کدخطا ۱۳ شرح خطا:ترمیستور محافظ فیوز ایراد دارد
 • کدخطا ۲۰ شرح خطا:ایراد از ترمیستور کمپرسور
 • کدخطا ۲۲ شرح خطا:ترمیستورمحیطی
 • کدخطا ۲۴ شرح خطا: ایراد از ترمیستور دیفراست
 • کدخطا ۲۵ شرح خطا:ایراد از ترمیستور دمای کندانسور می باشد
 • کدخطا 38 شرح خطا:ایراد از مدار محافظ PCB می باشد
 • کدخطا ۴۱ شرح خطا: عملکرد اورلود کمپرسور برای خنک سازی
 • کدخطا ۴۲ شرح خطا:عملکرد اورلود کمپرسور برای گرما سازی

مدل هیت پمپ

 • کدخطا ۰۱ شرح خطا: ایراد از سنسوریونیت داخلی
 • کدخطا ۰۲ شرح خطا: ایراد از سنسور یونیت خارجی
 • کدخطا ۰۳ شرح خطا: ۱-انتقالی۲-ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی
 • کدخطا۰۵ شرح خطا: خطای جابجایی فاز
 • کدخطا۰۸ شرح خطا:ایراد از دمای بالای کمپرسور
 • کدخطا ۱۱ شرح خطا: ترمیستورایراد دارد
 • کدخطا ۱۲ شرح خطا:ایراد از ترمیستور خارجی
 • کدخطا ۱۳ شرح خطا:ترمیستور محافظ فیوز ایراد دارد
 • کدخطا ۲۰ شرح خطا:ایراد از ترمیستور کمپرسور
 • کدخطا ۲۲ شرح خطا:ترمیستورمحیطی
 • کدخطا ۲۴ شرح خطا: ایراد از ترمیستور دیفراست
 • کدخطا ۲۵ شرح خطا:ایراد از ترمیستور دمای کندانسور می باشد
 • کدخطا 38 شرح خطا:ایراد از مدار محافظ PCB می باشد
 • کدخطا ۴۱ شرح خطا: عملکرد اورلود کمپرسور برای خنک سازی
 • کدخطا ۴۲ شرح خطا:عملکرد اورلود کمپرسور برای گرما سازی
 • کدخطا ۰۴ شرح خطا:خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی
 • کدخطا ۰۶ شرح خطا: ولتاژ غیر عادی است
 • کدخطا ۰۷ شرح خطا: کاهش چرخه کار در سوپر هیت گاز دیسشارژ
 • کدخطا ۱۹ شرح خطا: محافظ از فن موتور
 • کدخطا ۵۱ شرح خطا: سنسور جریان غیر عادی است
 • کدخطا ۵۷ شرح خطا: موتورفن یونیت خارجی غیر عادی است
 • کدخطا EE شرح خطا: محافظ آلارم کمپرسور
 • کدخطا B1 شرح خطا: 1-یونیت خارجی 2-تنظیمات یونیت خارجی انجام شود
 • کدخطا B5 شرح خطا: 1-یونیت داخلی 2-تنظیمات یونیت داخلی انجام شود

مدل حالت چشمک زن

 • کدخطا هر ۵ ثانیه ۱بار شرح خطا: دریچه ۴ راه کار نمی کند دمای داخلی در وضعیت گرمایی پایین یا دمای داخل از زمان عملکرد سرمایی بالا می باشد
 • کدخطا هر ۵ ثانیه ۲ بار شرح خطا: عملکرد سرمایش به صورت اجباری(دستگاه تحت عملکرد اجباری است یا در شرایط رسیدن به وضعیت متوازن بعد از عملکرد اجباری است)
 • کدخطا هر 5 ثانیه 10بار شرح خطا: موتور فن DC( موتورDC فن داخلی دچار اضافه جریان شده)
 • کدخطا هر 5 ثانیه 13 بار شرح خطا: به صورت اشتباه داده ها را میخواند IC401 در موردی که اطلاعات خوانده شده است IC401 غلط می باشد
 • کدخطا هر ۵ ثانیه ۱۴ بار شرح خطا: ایراد ترمیستور مبدل حرارتی (وضعیت مدار باز یا اتصال کوتاه در ترمیستور مبدل حرارتی رخ داده است)
 • کدخطا هر ۵ ثانیه ۱۵ بار شرح خطا: ایراد ترمیستور اتاق (وضعیت مدار باز یا اتصال کوتاه در ترمیستور اتاق تشخیص داده شود
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات