کد خطاهای کولرگازی هایسنس

کد خطاهای کولرگازی هایسنس

مدل اینورتر ۹و۱۲و۱۸

 • کدخطا ۰ شرح خطا: نرمال
 • کدخطا ۱ شرح خطا: ایراد در سنسور کویل واحد خارجی
 • کدخطا ۲ شرح خطا: ایراد در سنسور دمای کمپرسور
 • کدخطا۳ شرح خطا: ایراد در ترانس ولتاژ
 • کدخطا ۴ شرح خطا: ایراد در ترانس جریان
 • کدخطا 5 شرح خطا: خطای IPM
 • کدخطا۶ شرح خطا: کاهش و یا افزایش ولتاژ
 • کدخطا۷ شرح خطا : ایراد در کابل ارتباطی داخلی
 • کدخطا۸ شرح خطا: کنترلر اضافه جریان
 • کدخطا ۹ شرح خطا:کنترلر حداکثر جریان کارکرد
 • کدخطا ۱۰ شرح خطا: ایراد در برقراری ارتباط بین پنل و واحد خارجی
 • کدخطا11 شرح خطا: خطای EEPROM
 • کدخطا ۱۳ شرح خطا: دمای بالای گاز در تخلیه کمپرسور
 • کدخطا ۱۴ شرح خطا: ایراد در سنسور حسگر دمای کارکرد واحد خارجی
 • کدخطا ۱۵ شرح خطا: دمای بالای محفظه کمپرس
 • کدخطا ۱۶ شرح خطا: کنترلر ضد انجماد و یا اضافه بار
 • کدخطا۱۸ شرح خطا: عدم امکان راه اندازی کمپرسور
 • کدخطا۱۹ شرح خطا: سیگنال ناماسب به کمپرسور
 • کدخطا۳۳ شرح خطا: ایراد در سنسور دمای محیط واحد داخلی
 • کدخطا ۳۴ شرح خطا: ایراد در سنسور کویل واحد داخلی
 • کدخطا ۳۶ شرح خطا: ایراد در بر قراری ارتباط بین پنل و واحد خارجی
 • کدخطا ۳۹ شرح خطا: ایراد در فن واحد داخلی

مدل اینورتر ۲۴

 • کدخطا ۰ شرح خطا:نرمال
 • کدخطا۱ شرح خطا: ایراد در سنسور واحد خارجی
 • کدخطا۲ شرح خطا: ایراد در سنسور دمای کمپرسور
 • کدخطا ۳ شرح خطا: ایراد در ترانس ولتاژ
 • کدخطا۴ شرح خطا: ایراد در ترانس جریان
 • کدخطا5 شرح خطا: خطای IPM
 • کدخطا۶ شرح خطا: کاهش یا افزایش ولتاژ
 • کدخطا ۷ شرح خطا: ایراد در کابل ارتباطی داخلی
 • کدخطا ۸ شرح خطا: کنترلر اضافه جریان
 • کدخطا ۹ شرح خطا: کنترلر حداکثر دمای کارکرد
 • کدخطا ۱۰ شرح خطا: ایراد در کابل ارتباطی
 • کدخطا 11 شرح خطا: خطای واحد خارجی EEPROM
 • کدخطا ۱۳ شرح خطا: دمای بالای گاز در تخلیه کمپرسور
 • کدخطا ۱۴ شرح خطا: ایراد در سنسور حسگر دمای کارکرد واحد خارجی
 • کدخطا ۱۵شرح خطا: دمای بالای محفظه کمپرس
 • کدخطا ۱۶ شرح خطا: کنترلر ضد انجمادو یا اضافه بار
 • کدخطا ۱۸ شرح خطا: عدم امکان راه اندازی کمپرسور
 • کدخطا۱۹ شرح خطا: سیگنال نامناسب به کمپرسور
 • کدخطا ۳۳ شرح خطا: ایراد در سنسور دمای محیط واحد داخلی
 • کدخطا۳۴ شرح خطا: ایراد در سنسور کویل واحد داخلی
 • کدخطا ۳۶ شرح خطا: ایراد در برقرای ارتباط بین پنل و واحد خارجی
 • کدخطا ۳۹ شرح خطا: ایراد در فن واحد داخلی

مدل ایستاده

 • کدخطا۱ شرح خطا: نسور دمای خارجی
 • کدخطا۲ شرح خطا: سنسور دمای کویل خارجی
 • کدخطا۳ شرح خطا: جریان غیر عادی است سریعا سیستم را خاموش کنید
 • کدخطا 4 شرح خطا: مشکل از ای سی EEPROM
 • کدخطا ۵ شرح خطا: خنکی سنسور یا محافظت از گرمای بیش از حد
 • کدخطا 6 شرح خطا: خطا از موتور فن AC می باشد
 • کدخطا۷ شرح خطا: خطای ارتباطی در واحد داخلی
 • کدخطا ۸ شرح خطا: جریان فازهای ورودی غیرعادی
 • کدخطا 9 شرح خطا: فاز U به طور پیش فرض برای تشخیص جریان مدنظر قرار گرفته است
 • کدخطا 10 شرح خطا: فاز V به صورت پیش فرض برای تشخیص جریان مدنظر قرار گرفته است
 • کدخطا ۱۱ شرح خطا: خطا از فاز های متوالی می باشد
 • کدخطا ۱۲ شرح خطا: -خطای فاز-توالی فاز
 • کدخطا ۱۳ شرح خطا: اقدام برای حفاظت بیش از حد کمپرسور
 • کدخطا ۱۴ شرح خطا: فشار دیشارژ رو ب افزایش است سریعا سیستم را خاموش کنید
 • کدخطا ۱۵ شرح خطا: فشار دیسارژ رو به کاهش است سریعا سیستم را خاموش نمایید
 • کدخطا۱۶ شرح خطا: محافظت از اورلود
 • کدخطا ۱۷ شرح خطا: خطا از سنسور دیسشارژ است

مدل ایستاده ۳۶و۴۸و۶۰ هزار

 • کدخطا ۶۴ شرح خطا: اشکال در ارتباط یونبت داخلی و یونبت خارجی
 • کدخطا 73 شرح خطا: ایراد در EEPROM برد پنل
 • کدخطا 80 شرح خطا: ایراد در برد DISPLAY
 • کدخطا81 شرح خطا: خطای سنسور اتاقی ROOM
 • کدخطا 83 شرح خطا: خطای سنسور لوله COIL
 • کدخطا ER شرح خطا: اشکال در ارتباط بین دیسپلی و برد پنل
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات