لوگوی ایران دما
کد خطاهای کولرگازی مدیا

مدل تروپیکال و غیر تروپیکال

 • کدخطا E0 شرح خطا: برد پنل و کندانسور بررسی شود
 • کدخطا E1 شرح خطا:کابل های ارتباطی
 • کدخطا E2 شرح خطا:قطع بودن سیگنال ارتباطی
 • کدخطا E3 شرح خطا:فن موتورپنل بررسی شود
 • کدخطا E4 شرح خطا:سنسور روم تعویض گردد
 • کدخطا E5 شرح خطا:سنسوراواپراتور تعویض گردد
 • کدخطا E7 شرح خطا:برد پنل تعویض گردد
 • کدخطا EC شرح خطا:گاز دستگاه بررسی گردد
 • کدخطا F2 شرح خطا:سنسور کندانسور بررسی شود

مدل اینورتر

 • کدخطا E0 شرح خطا:خطای پارامتری در برددستگاه EEPROM
 • کدخطا E1 شرح خطا: ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی
 • کدخطا E2 شرح خطا: هیچ گونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد
 • کدخطا E3 شرح خطا: فن موتورپنل دارای ایراد است
 • کدخطا E4 شرح خطا:سنسور روم تعویض گردد
 • کدخطا E5 شرح خطا: سنسور پایپ اواپراتور تعویض گردد
 • کدخطا EC شرح خطا: گاز دستگاه بررسی شود
 • کدخطا F0 شرح خطا: کمپرسور اورلود کرده است
 • کدخطا F1 شرح خطا: سنسور روم کندانسور تعویض گردد
 • کدخطا F2 شرح خطا: سنسور پاپ کندانسور تعویض گردد
 • کدخطا F3 شرح خطا: سنسورلوله رفت گمپرسور تعویض گردد
 • کدخطا F4 شرح خطا:ایراد در یونیت داخلی
 • کدخطا P1 شرح خطا:ولتاژضعیف یا بیش از حد مجاز است
 • کدخطا P2 شرح خطا: دمای لوله رفت کمپرسور بیش از حد مجاز است
 • کدخطا P4 شرح خطا:کمپرسور دستگاه مشکل دارد
 • کدخطاP0 شرح خطا: تعویض برد دستگاه

مدل پرتابل

 • کدخطا E0 شرح خطا:خطای یونیت /نقص عملکرد یونیت
 • کدخطا E1 شرح خطا:سنسوردمای اتاق ایراد دارد
 • کدخطا E2  شرح خطا: سنسنوردمای اواپراتور ایراد دارد
 • کدخطا E4 شرح خطا:خطای ارتباطی دیسپلی پنل
 • کدخطا E5 شرح خطا:ایراد از نقص عملکرد پنل

مدل ایستاده ۳۶ و ۴۸ و ۶۰ هزار

 • کدخطا E1 شرح خطا:سنسوردما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوتاه شده است
 • کدخطا E2 شرح خطا:سنسوردما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوتاه شده است
 • کدخطا E3 شرح خطا:سنسوردما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوتاه شده است
 • کدخطا E4 شرح خطا:سنسوردما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوتاه شده است
 • کدخطا E6 شرح خطا:محافظ یونیت خارجی عمل کرده است
 • کدخطا P4 شرح خطا:دمای اواپراتور دستگاه داخلی خیلی کم یا زیاد است درنتیجه کمپرسورخاموش می شود توسط برد کنترل
 • کدخطا P5 شرح خطا:دمای کندانسور یونیت خارجی خیلی زیاد است و کمپرسور خاموش خواهد شدبرای جلوگیری از آسیب دیدگی
 • کدخطا P9 شرح خطا:تنظیم کنترل هوای گرم و حفاظت از عمل دیفراست از کار افتاده است
 • کدخطا HS شرح خطا: یخ زدگی در حالت گرمایش در فصل زمستان

مدل سری R

 • کدخطا E0 شرح خطا: ارور EEPROM
 • کدخطا E1 شرح خطا:ارور ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی
 • کدخطا E2 شرح خطا:خطای قطع سیگنال صفر
 • کدخطا E3 شرح خطا:سرعت فن خارج از کنترل
 • کدخطا E5 شرح خطا:خطای سنسور بیرونی قطعی یا اتصال کوتاه
 • کدخطا E6 شرح خطا:خطای سنسور داخلی یا اواپراتورقطعی یا اتصال کوتاه
 • کدخطا P0 شرح خطا:برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد
 • کدخطا P1 شرح خطا:خطای ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم
 • کدخطا P2 شرح خطا:محافظ دمای کمپرسور
 • کدخطا P4 شرح خطا:خطای راه اندازی کمپرسور اینورتر

مدل ایستاده

 • کدخطا E01 شرح خطا: سنسور دما قطع است و ایراد دارد
 • کدخطا E02 شرح خطا:کمپرسور جریان اضافه می کشد
 • کدخطا E04 شرح خطا:یونیت خارجی محافظت شود
 • کدخطا P02 شرح خطا: کمپرسور اورلود کرده است
 • کدخطا P03 شرح خطا: سنسور دمای اواپراتور سیم پیچ یونیت داخلی در حال کم شدن است
 • کدخطا P04 شرح خطا: سنسور دمای اواپراتور سیم پیچ یونیت داخلی در حال زیاد شدن است
 • کدخطا P05 شرح خطا: دمای یونیت داخلی در حال زیاد شدن است

مدل ۴۸ هزار

 • کدخطا E1,E2,E3,E4 شرح خطا:مشکل خطا از سنسور دما می باشد_ مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود _سیم کشی بررسی شود_خرابی مدار برد بررسی شودودر اخر فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
 • کدخطا E5 شرح خطا:مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد.
 • کدخطا E10 شرح خطا:بررسی فشار مکش کمپرسور
 • کدخطا E13 شرح خطا:اشکال ارور از قطع فازهای ورودی به کمپرسور
 • کدخطا E14 شرح خطا:این خطا اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور می باشد
 • کدخطا P4 شرح خطا:این خطا مربوط است به 1_دمای اواپراتور یونیت داخلی 2_بررسی دمای اواپراتوریونیت3_دمای کندانسور زیادتر از حد معمول است
 • کدخطا P5 شرح خطا:این خطا مربوط است به 1_دمای اواپراتور یونیت داخلی 2_بررسی دمای اواپراتوریونیت3_دمای کندانسور زیادتر از حد معمول است
 • کدخطا P7 شرح خطا:مشکل خطا از بالابودن بیش از حددمای discharge است
 • کدخطا P9 شرح خطا:محافظت از برفک زدایی
 • کدخطا P10 شرح خطا:مشکل خطا از بالابودن بیش از حددمای discharge است
 • کدخطاP11 شرح خطا:اشکال خطا از پایین بودن فشار suction می باشد
 • کدخطا P12 شرح خطا: مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسوراست
 • کدخطا HS شرح خطا:عملیات برفک زدایی در حال اجرا است
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما