کد خطاهای کولرگازی مدیا

کد خطاهای کولرگازی مدیا

مدل تروپیکال و غیر تروپیکال

 • کدخطا E0 شرح خطا: برد پنل و کندانسور بررسی شود
 • کدخطا E1 شرح خطا:کابل های ارتباطی
 • کدخطا E2 شرح خطا:قطع بودن سیگنال ارتباطی
 • کدخطا E3 شرح خطا:فن موتورپنل بررسی شود
 • کدخطا E4 شرح خطا:سنسور روم تعویض گردد
 • کدخطا E5 شرح خطا:سنسوراواپراتور تعویض گردد
 • کدخطا E7 شرح خطا:برد پنل تعویض گردد
 • کدخطا EC شرح خطا:گاز دستگاه بررسی گردد
 • کدخطا F2 شرح خطا:سنسور کندانسور بررسی شود

مدل اینورتر

 • کدخطا E0 شرح خطا:خطای پارامتری در برددستگاه EEPROM
 • کدخطا E1 شرح خطا: ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی
 • کدخطا E2 شرح خطا: هیچ گونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد
 • کدخطا E3 شرح خطا: فن موتورپنل دارای ایراد است
 • کدخطا E4 شرح خطا:سنسور روم تعویض گردد
 • کدخطا E5 شرح خطا: سنسور پایپ اواپراتور تعویض گردد
 • کدخطا EC شرح خطا: گاز دستگاه بررسی شود
 • کدخطا F0 شرح خطا: کمپرسور اورلود کرده است
 • کدخطا F1 شرح خطا: سنسور روم کندانسور تعویض گردد
 • کدخطا F2 شرح خطا: سنسور پاپ کندانسور تعویض گردد
 • کدخطا F3 شرح خطا: سنسورلوله رفت گمپرسور تعویض گردد
 • کدخطا F4 شرح خطا:ایراد در یونیت داخلی
 • کدخطا P1 شرح خطا:ولتاژضعیف یا بیش از حد مجاز است
 • کدخطا P2 شرح خطا: دمای لوله رفت کمپرسور بیش از حد مجاز است
 • کدخطا P4 شرح خطا:کمپرسور دستگاه مشکل دارد
 • کدخطاP0 شرح خطا: تعویض برد دستگاه

مدل پرتابل

 • کدخطا E0 شرح خطا:خطای یونیت /نقص عملکرد یونیت
 • کدخطا E1 شرح خطا:سنسوردمای اتاق ایراد دارد
 • کدخطا E2  شرح خطا: سنسنوردمای اواپراتور ایراد دارد
 • کدخطا E4 شرح خطا:خطای ارتباطی دیسپلی پنل
 • کدخطا E5 شرح خطا:ایراد از نقص عملکرد پنل

مدل ایستاده ۳۶ و ۴۸ و ۶۰ هزار

 • کدخطا E1 شرح خطا:سنسوردما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوتاه شده است
 • کدخطا E2 شرح خطا:سنسوردما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوتاه شده است
 • کدخطا E3 شرح خطا:سنسوردما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوتاه شده است
 • کدخطا E4 شرح خطا:سنسوردما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوتاه شده است
 • کدخطا E6 شرح خطا:محافظ یونیت خارجی عمل کرده است
 • کدخطا P4 شرح خطا:دمای اواپراتور دستگاه داخلی خیلی کم یا زیاد است درنتیجه کمپرسورخاموش می شود توسط برد کنترل
 • کدخطا P5 شرح خطا:دمای کندانسور یونیت خارجی خیلی زیاد است و کمپرسور خاموش خواهد شدبرای جلوگیری از آسیب دیدگی
 • کدخطا P9 شرح خطا:تنظیم کنترل هوای گرم و حفاظت از عمل دیفراست از کار افتاده است
 • کدخطا HS شرح خطا: یخ زدگی در حالت گرمایش در فصل زمستان

مدل سری R

 • کدخطا E0 شرح خطا: ارور EEPROM
 • کدخطا E1 شرح خطا:ارور ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی
 • کدخطا E2 شرح خطا:خطای قطع سیگنال صفر
 • کدخطا E3 شرح خطا:سرعت فن خارج از کنترل
 • کدخطا E5 شرح خطا:خطای سنسور بیرونی قطعی یا اتصال کوتاه
 • کدخطا E6 شرح خطا:خطای سنسور داخلی یا اواپراتورقطعی یا اتصال کوتاه
 • کدخطا P0 شرح خطا:برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد
 • کدخطا P1 شرح خطا:خطای ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم
 • کدخطا P2 شرح خطا:محافظ دمای کمپرسور
 • کدخطا P4 شرح خطا:خطای راه اندازی کمپرسور اینورتر

مدل ایستاده

 • کدخطا E01 شرح خطا: سنسور دما قطع است و ایراد دارد
 • کدخطا E02 شرح خطا:کمپرسور جریان اضافه می کشد
 • کدخطا E04 شرح خطا:یونیت خارجی محافظت شود
 • کدخطا P02 شرح خطا: کمپرسور اورلود کرده است
 • کدخطا P03 شرح خطا: سنسور دمای اواپراتور سیم پیچ یونیت داخلی در حال کم شدن است
 • کدخطا P04 شرح خطا: سنسور دمای اواپراتور سیم پیچ یونیت داخلی در حال زیاد شدن است
 • کدخطا P05 شرح خطا: دمای یونیت داخلی در حال زیاد شدن است

مدل ۴۸ هزار

 • کدخطا E1,E2,E3,E4 شرح خطا:مشکل خطا از سنسور دما می باشد_ مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود _سیم کشی بررسی شود_خرابی مدار برد بررسی شودودر اخر فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
 • کدخطا E5 شرح خطا:مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد.
 • کدخطا E10 شرح خطا:بررسی فشار مکش کمپرسور
 • کدخطا E13 شرح خطا:اشکال ارور از قطع فازهای ورودی به کمپرسور
 • کدخطا E14 شرح خطا:این خطا اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور می باشد
 • کدخطا P4 شرح خطا:این خطا مربوط است به 1_دمای اواپراتور یونیت داخلی 2_بررسی دمای اواپراتوریونیت3_دمای کندانسور زیادتر از حد معمول است
 • کدخطا P5 شرح خطا:این خطا مربوط است به 1_دمای اواپراتور یونیت داخلی 2_بررسی دمای اواپراتوریونیت3_دمای کندانسور زیادتر از حد معمول است
 • کدخطا P7 شرح خطا:مشکل خطا از بالابودن بیش از حددمای discharge است
 • کدخطا P9 شرح خطا:محافظت از برفک زدایی
 • کدخطا P10 شرح خطا:مشکل خطا از بالابودن بیش از حددمای discharge است
 • کدخطاP11 شرح خطا:اشکال خطا از پایین بودن فشار suction می باشد
 • کدخطا P12 شرح خطا: مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسوراست
 • کدخطا HS شرح خطا:عملیات برفک زدایی در حال اجرا است
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات