لوگوی ایران دما
کد خطاهای کولرگازی جنرال

مدل جنرال بانه ای

 • کدخطا E2 شرح خطا: 1-این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد 2-خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور بررسی شود
 • کدخطا E3 شرح خطا:1-خطا در سنسور پایپ 2-سنسور متصل به اوپراتور 3- مقدار اهم سنسور پاپ جک شود
 • کدخطا E4 شرح خطا:خطا در یونیت بیرونی و بررسی سنسور پایپ و تعویض آن
 • کدخطا E5 شرح خطا:1-خطا ایراد در فن بلوور داخلی می باشد 2-مقدار اهم فن بلوور چک شود 3-سوختگی فن بلوور 4-خرابی برد الکترونیک
 • کدخطا E7 شرح خطا:مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد
 • کدخطا E8 شرح خطا:1-مشکل در میزان دمای بالا کندانسور می باشد 2-خرابی کندانسور دیفراست
 • کدخطا DF شرح خطا:یخ زدایی و یا دیفراست

مدل جنرال گلد

 • کدخطا F9 شرح خطا:1-خطای سنسور محیطی می باشد2-خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود
 • کدخطا F8 شرح خطا:1-خطای سنسور پایپ می باشد2-سنسور متصل به اوپراتور 3-مقدار اهم سنسور پایپ چک شود
 • کدخطا F7 شرح خطا: 1-خطای دیفراست می باشد2-خرابی دیفراست مقدار اهم بررسی شود

مدل جنرال دو تیکه

 • کدخطا F1 شرح خطا: 1-خطای محافظ فازها می باشد2-سوختگی محافظ3-خرابی برد اصلی
 • کدخطا F2 شرح خطا: 1-این خطای محافظ فاز ها است 2-سوختگی محافظ فازها3-خرابی برد اصلی
 • کدخطا F3 شرح خطا:مشکل خطا از محافظ ولتاژ زیاد می باشد
 • کدخطا F4 شرح خطا:علت خطا از محافظ ولتاژ کم می باشد
 • کدخطا F5 شرح خطا: 1-خطای گرمای زیاد2-خرابی برد الکترونیک
 • کدخطا F6 شرح خطا:1-مشکل خطا از اورلد می باشد2-سوختگی اورلد3-خرابی برد اصلی
 • کدخطا F7 شرح خطا:1- خطای سنسور یونیت بیرونی می باشد2-خرابی سنسور یونیت بیرونی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود
 • کدخطا F8 شرح خطا:مشکل از محافظ ضد یخ زدگی می باشد
 • کدخطا F9 شرح خطا:این خطا یخ زدگی می باشد
 • کدخطا F10 شرح خطا: گرمایش الکترونیکی

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما