کد خطاهای کولرگازی جنرال

کد خطاهای کولرگازی جنرال

مدل جنرال بانه ای

 • کدخطا E2 شرح خطا: 1-این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد 2-خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور بررسی شود
 • کدخطا E3 شرح خطا:1-خطا در سنسور پایپ 2-سنسور متصل به اوپراتور 3- مقدار اهم سنسور پاپ جک شود
 • کدخطا E4 شرح خطا:خطا در یونیت بیرونی و بررسی سنسور پایپ و تعویض آن
 • کدخطا E5 شرح خطا:1-خطا ایراد در فن بلوور داخلی می باشد 2-مقدار اهم فن بلوور چک شود 3-سوختگی فن بلوور 4-خرابی برد الکترونیک
 • کدخطا E7 شرح خطا:مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد
 • کدخطا E8 شرح خطا:1-مشکل در میزان دمای بالا کندانسور می باشد 2-خرابی کندانسور دیفراست
 • کدخطا DF شرح خطا:یخ زدایی و یا دیفراست

مدل جنرال گلد

 • کدخطا F9 شرح خطا:1-خطای سنسور محیطی می باشد2-خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود
 • کدخطا F8 شرح خطا:1-خطای سنسور پایپ می باشد2-سنسور متصل به اوپراتور 3-مقدار اهم سنسور پایپ چک شود
 • کدخطا F7 شرح خطا: 1-خطای دیفراست می باشد2-خرابی دیفراست مقدار اهم بررسی شود

مدل جنرال دو تیکه

 • کدخطا F1 شرح خطا: 1-خطای محافظ فازها می باشد2-سوختگی محافظ3-خرابی برد اصلی
 • کدخطا F2 شرح خطا: 1-این خطای محافظ فاز ها است 2-سوختگی محافظ فازها3-خرابی برد اصلی
 • کدخطا F3 شرح خطا:مشکل خطا از محافظ ولتاژ زیاد می باشد
 • کدخطا F4 شرح خطا:علت خطا از محافظ ولتاژ کم می باشد
 • کدخطا F5 شرح خطا: 1-خطای گرمای زیاد2-خرابی برد الکترونیک
 • کدخطا F6 شرح خطا:1-مشکل خطا از اورلد می باشد2-سوختگی اورلد3-خرابی برد اصلی
 • کدخطا F7 شرح خطا:1- خطای سنسور یونیت بیرونی می باشد2-خرابی سنسور یونیت بیرونی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود
 • کدخطا F8 شرح خطا:مشکل از محافظ ضد یخ زدگی می باشد
 • کدخطا F9 شرح خطا:این خطا یخ زدگی می باشد
 • کدخطا F10 شرح خطا: گرمایش الکترونیکی

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات