لوگوی ایران دما
کد خطاهای کولرگازی اکایی

خطاهای کلی

 • کدخطا 1بارچشمک زن در 8ثانیه یا E2 شرح خطا:سنسوردمای اتاق ایراد دارد
 • کدخطا 2بارچشمک زن در 8 ثانیه یا E3 شرح خطا: سنسوردمای سیم پیچ ایراد دارد
 • کدخطا 3بارچشمک زن در 8ثانیه یا E8 شرح خطا: فن یونیت داخلی ایراد دارد
 • کدخطا 6بارچشمک زن در 8 ثانیه یا E5 شرح خطا:فیدبک یونیت خارجی ایراد دارد
 • کدخطا 7 بارچشمک زن در 8 ثانیه یا E7 شرح خطا:فیدبک خارجی ایراد دارد
 • کدخطا 3 بارچشمک زن در 8ثانیه یا E0 شرح خطا:درب باز است
 • کدخطا 4 بارچشمک زن در 8ثانیه یا E1 شرح خطا:سنسور دمای لوله یونیت خارجی ایراد دارد
 • کدخطا 6بار چشمک زن در 8 ثانیه یا E6 شرح خطا:ایراد از ای سی EEPROM می باشد
 • کدخطا FF شرح خطا:سنسور یونیت خارجی ایراد دارد.

مدل پرتابل

 • کدخطا E1 شرح خطا: سنسور دمای محیطی ایراد دارد
 • کدخطا E2 شرح خطا:سنسور دمای روی اواپراتور ایراد دارد
 • کدخطا E3 شرح خطا:سیستم خنک کنندگی نقص دارد (نشت گاز)
 • کدخطا E4 شرح خطا:1-سینی آب در حالت گرمایش پر از آب شده است2-سینی خالی از اب است
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما