لوگوی ایران دما
کد خطاهای کولرگازی الجی

مدل معمولی

 • کدخطا ۱ شرح خطا: ایراد در سنسور داخلی
 • کدخطا ۲ شرح خطا: ایراد در سنسور پایپ داخلی
 • کدخطا ۵ شرح خطا: خطا در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی
 • کدخطا۶ شرح خطا: ایراد در سنسور پایپ یونیت خارجی
 • کدخطا۹ شرح خطا: خطای برد الکتریکی
 • کدخطا ۱۰ شرح خطا: ایراد در موتور فن
 • کدخطا ۱۲ شرح خطا: خطا در سنسور میانی
 • کدخطا ۲۲ شرح خطا: جریان بیش از حد کمپرسور
 • کدخطا۲۳ شرح خطا: ۱-ولتاژ پایین۲-احتمال سوختن برد
 • کدخطا ۲۶ شرح خطا: ۱-های پرشر۲-احتمال فل کردن کمپرسور

مدل چراغ دار

 • کدخطا چراغ یک بار سبز شرح خطا: سنسور هوای داخل اتاق خراب است
 • کدخطا چراغ دوبار سبز شرح خطا: سنسور پایپ یونیت داخلی خراب است
 • کدخطا چراغ پنج بار سبز شرح خطا: خطا در ارتباط بین یونیت داخلی و یونیت خارجی
 • کدخطا چراغ شش بار سبز شرح خطا: سنسور لوله برگشت یونیت داخلی خراب است
 • کدخطا چراغ نه بار سبز شرح خطا: خطا در قسمت برد می باشد
 • کدخطا چراغ یک بار قرمز شرح خطا: موتور بلوور داخلی مشکل دارد
 • کدخطا چراغ یک بار قرمز و دو بار سبز شرح خطا: سنسور وسط لوله یونیت داخلی مشکل دارد
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما