کد خطاهای کولرگازی الجی

کد خطاهای کولرگازی الجی

مدل معمولی

 • کدخطا ۱ شرح خطا: ایراد در سنسور داخلی
 • کدخطا ۲ شرح خطا: ایراد در سنسور پایپ داخلی
 • کدخطا ۵ شرح خطا: خطا در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی
 • کدخطا۶ شرح خطا: ایراد در سنسور پایپ یونیت خارجی
 • کدخطا۹ شرح خطا: خطای برد الکتریکی
 • کدخطا ۱۰ شرح خطا: ایراد در موتور فن
 • کدخطا ۱۲ شرح خطا: خطا در سنسور میانی
 • کدخطا ۲۲ شرح خطا: جریان بیش از حد کمپرسور
 • کدخطا۲۳ شرح خطا: ۱-ولتاژ پایین۲-احتمال سوختن برد
 • کدخطا ۲۶ شرح خطا: ۱-های پرشر۲-احتمال فل کردن کمپرسور

مدل چراغ دار

 • کدخطا چراغ یک بار سبز شرح خطا: سنسور هوای داخل اتاق خراب است
 • کدخطا چراغ دوبار سبز شرح خطا: سنسور پایپ یونیت داخلی خراب است
 • کدخطا چراغ پنج بار سبز شرح خطا: خطا در ارتباط بین یونیت داخلی و یونیت خارجی
 • کدخطا چراغ شش بار سبز شرح خطا: سنسور لوله برگشت یونیت داخلی خراب است
 • کدخطا چراغ نه بار سبز شرح خطا: خطا در قسمت برد می باشد
 • کدخطا چراغ یک بار قرمز شرح خطا: موتور بلوور داخلی مشکل دارد
 • کدخطا چراغ یک بار قرمز و دو بار سبز شرح خطا: سنسور وسط لوله یونیت داخلی مشکل دارد
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات