لوگوی ایران دما
کد خطاهای کولرگازی اسنوا

مدل معمولی

  • کدخطا ۱ شرح خطا: ایراد در سنسور داخلی
  • کدخطا ۲ شرح خطا: ایراد در سنسور پایپ داخلی
  • کدخطا ۵ شرح خطا: خطا در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی
  • کدخطا۶ شرح خطا: ایراد در سنسور پایپ یونیت خارجی
  • کدخطا۹ شرح خطا: خطای برد الکتریکی
  • کدخطا ۱۰ شرح خطا: ایراد در موتور فن
  • کدخطا ۱۲ شرح خطا: خطا در سنسور میانی
  • کدخطا ۲۲ شرح خطا: جریان بیش از حد کمپرسور
  • کدخطا۲۳ شرح خطا: ۱-ولتاژ پایین۲-احتمال سوختن برد
  • کدخطا ۲۶ شرح خطا: ۱-های پرشر۲-احتمال فل کردن کمپرسور
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما