لوگوی ایران دما
کد خطاهای پکیج گرمایشی فاگور

مدل های FAGOR

 • کدخطا یک بار چشمک شرح خطا:عدم اشتعال (کمبود گاز _مشکل جرقه زن هوشمند _خرابی LED سبزرنگ _خرابی ایمنی)
 • کدخطا سه بار چشمک زن شرح خطا: افت فشار آب (سنسور شوفاژ آب)
 • کدخطا چهار بار چشمک زن شرح خطا: سنسور دود.
 • کدخطا پنج بار چشمک زن شرح خطا: برد الکترونیک دچار مشکل شده است.
 • کدخطا شش بار چشمک زن شرح خطا: چراغ یا LED قرمز رنگ وقتی برنر خاموش است روشن میشود.
 • کدخطا هفت بار چشمک زن شرح خطا: آب بیش از اندازه گرم شده است (ترموستات حد).
 • کدخطا هشت بار چشمک زن شرح خطا: صفحه کنترل دچار عیب شده است.
 • کدخطا نه بار چشمک زن شرح خطا: ترمومتر (دماسنج ) دچار مشکل شده است.
 • کدخطا ده بار چشمک زن شرح خطا: شیر کنترل گاز و مدار آن دچار مشکل شده است.
 • کدخطا یازده بار چشمک زن شرح خطا: سنسور NTC ایمنی آب مصرفی دچار مشکل شده است.
 • کدخطا سیزده بار چشمک زن شرح خطا: سنسور NTC ایمنی گرمایش دچار مشکل شده است.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما