لوگوی ایران دما
کد خطاهای پکیج گرمایشی شفیع زاده

مدل های یونیکال

 • کدخطا ۱ شرح خطا: بوبین شیر برقی قطع است.
 • کدخطا ۲۳ شرح خطا :خطا در اتصال فن.
 • کدخطا AF شرح خطا: اشکال در تخلیه محصولات احتراق.
 • کدخطا AS شرح خطا: 1-قطع شدن فن 2-اتصال کوتاه یا نصب نادرست سیم های فن.
 • کدخطا E1 شرح خطا: اشکال داخلی در برد.
 • کدخطا E2 شرح خطا: 1-تداخل داخلی با برد 2-پارامتر های برد را مجدد تنظیم یا ریست کنید.
 • کدخطا E3 شرح خطا: خطا در مدار کنترل شعله.
 • کدخطا E4 شرح خطا: 1-خطا در ماژول شیر برقی 2-قسمت ماژولار و کنترل شیر برقی بر روی برد را تعویض کنید.
 • کدخطا E5 شرح خطا: 1-خطا در حافظه برد 2-مدار الکتریکی پانل کنترل را تعویض کنید.
 • کدخطا E6 شرح خطا: 1-بیش از حد فشردن شاسی ریست 2-چک کنید شاسی برد یکسره نشده باشد.
 • کدخطا EB شرح خطا: سنسور بیرونی قطع است.
 • کدخطا FP شرح خطا: تنظیمات کارخانه دستکاری شده است.
 • کدخطا FD شرح خطا: 1-شعله کاذب 2-سعله در هنگام جرقه زدن حس شده است 3-سیم مرتبط با الکترود جرقه زن چک شود.
 • کدخطا FR شرح خطا: 1-یخ زدگی 2-سنسور دمای زیر صفر را تشخیص داده است.
 • کدخطا HE شرح خطا: دمای بسیار بالا.
 • کدخطا HL شرح خطا: عملکرد ترموستات حد در اثر افزایش دمای سیستم.
 • کدخطا HB شرح خطا: خطا در سنسور مدار گرمایشی.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما