لوگوی ایران دما
کد خطاهای پکیج گرمایشی سونیه دوال

مدل ایزو

 • کدخطا F2 شرح خطا: 1-اشکال در تخلیه دود 2-اشکال در فن 3-خرابی برد.
 • کدخطا F3 شرح خطا: کمبود هوا.
 • کدخطا F1  شرح خطا: اشکال در روشن شدن.
 • کدخطا F4 شرح خطا: اشکال در روشن شدن.
 • کدخطا F5 شرح خطا: افزایش بیش از حد دما و فعال شدن کلید حرارتی.
 • کدخطا F6 شرح خطا: خطا در اندازه گیری دما NTC2 .
 • کدخطا F7  شرح خطا: خطا در سنسور آبگرم مصرفی.
 • کدخطا F8 شرح خطا: افزایش حرارت منبع ذخیره آب NTC3.
 • کدخطا F9 شرح خطا: 1-اخطار سنسور فشار آب 2-ترموستات حد.
 • کدخطا F10 شرح خطا: اخطار سنسور دمای آب برگشت شوفاژ.
 • کدخطا F11 شرح خطا: خطا در برقراری ارتباط یرد با پنل نمایش.
 • کدخطا f12 شرح خطا: خطا در ولتاژ خروجی.
 • کدخطا F13 شرح خطا: اخطار برد اصلی.
 • کدخطا F14 شرح خطا: افزایش دما بیش از 95 درجه.
 • کدخطا F15 شرح خطا: خرابی مدلاتور شیر گاز.
 • کدخطا F16 شرح خطا: عدم وجود شعله.
 • کدخطا F17 شرح خطا: نوسان برق.
 • کدخطا F18 شرح خطا: خرابی نمایشگر.
 • کدخطا F19 شرح خطا: 1-اختلاف دمای رفت و برگشت 2-بررسی موتور شیر سراهی و مبدل اصلی 3-دوده گرفتن پره های مبدل اصلی 4-داغ شدن لوله 5-زیاد بودن شعله
 • کدخطا F20 شرح خطا: عدم هماهنگی صفحه نمایش با برد کنترل.
 • کدخطا F21 شرح خطا: افت فشار مدار گرمایشی کمتر از0.5 بار.
 • کدخطا F22 شرح خطا: افزایش بیش از حد فشار مدار گرمایش یعنی بیش از 2.7 بار.
 • کدخطا F23 شرح خطا: اشکال در گردش پمپ.
 • کدخطا F25 شرح خطا: اشکال در سنسور H-MOD.
 • کدخطا F26 شرح خطا: اختلاف دما بین مدار رفت و برگشت بیش از حد است.
 • کدخطا F28 شرح خطا: اختلاف دمای ثابت بین رفت و برگشت گرمایش.
 • کدخطا F43 شرح خطا: خطای مربوط به سنسور خارجی دودکش.
 • کدخطا F44 شرح خطا: خطای مربوط به سنسور داخلی دودکش.

مدل تیما

 • کدخطا F2 شرح خطا: 1-اشکال در تخلیه دود 2-اشکال در فن 3-خرابی برد.
 • کدخطا F3 شرح خطا: کمبود هوا.
 • کدخطا F1  شرح خطا: اشکال در روشن شدن.
 • کدخطا F4 شرح خطا: اشکال در روشن شدن.
 • کدخطا F5 شرح خطا: افزایش بیش از حد دما و فعال شدن کلید حرارتی.
 • کدخطا F6 شرح خطا: خطا در اندازه گیری دما NTC2 .
 • کدخطا F7  شرح خطا: خطا در سنسور آبگرم مصرفی.
 • کدخطا F8 شرح خطا: افزایش حرارت منبع ذخیره آب NTC3.
 • کدخطا F9 شرح خطا: 1-اخطار سنسور فشار آب 2-ترموستات حد.
 • کدخطا F10 شرح خطا: اخطار سنسور دمای آب برگشت شوفاژ.
 • کدخطا F11 شرح خطا: خطا در برقراری ارتباط یرد با پنل نمایش.
 • کدخطا f12 شرح خطا: خطا در ولتاژ خروجی.
 • کدخطا F13 شرح خطا: اخطار برد اصلی.
 • کدخطا F14 شرح خطا: افزایش دما بیش از 95 درجه.
 • کدخطا F15 شرح خطا: خرابی مدلاتور شیر گاز.
 • کدخطا F16 شرح خطا: عدم وجود شعله.
 • کدخطا F17 شرح خطا: نوسان برق.
 • کدخطا F18 شرح خطا: خرابی نمایشگر.
 • کدخطا F19 شرح خطا: 1-اختلاف دمای رفت و برگشت 2-بررسی موتور شیر سراهی و مبدل اصلی 3-دوده گرفتن پره های مبدل اصلی 4-داغ شدن لوله 5-زیاد بودن شعله
 • کدخطا F20 شرح خطا: عدم هماهنگی صفحه نمایش با برد کنترل.
 • کدخطا F21 شرح خطا: افت فشار مدار گرمایشی کمتر از0.5 بار.
 • کدخطا F22 شرح خطا: افزایش بیش از حد فشار مدار گرمایش یعنی بیش از 2.7 بار.
 • کدخطا F23 شرح خطا: اشکال در گردش پمپ.
 • کدخطا F25 شرح خطا: اشکال در سنسور H-MOD.
 • کدخطا F26 شرح خطا: اختلاف دما بین مدار رفت و برگشت بیش از حد است.
 • کدخطا F28 شرح خطا: اختلاف دمای ثابت بین رفت و برگشت گرمایش.
 • کدخطا F43 شرح خطا: خطای مربوط به سنسور خارجی دودکش.
 • کدخطا F44 شرح خطا: خطای مربوط به سنسور داخلی دودکش.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما