کد خطاهای پکیج گرمایشی سونیه دوال

کد خطاهای پکیج گرمایشی سونیه دوال

مدل ایزو

 • کدخطا F2 شرح خطا: 1-اشکال در تخلیه دود 2-اشکال در فن 3-خرابی برد.
 • کدخطا F3 شرح خطا: کمبود هوا.
 • کدخطا F1  شرح خطا: اشکال در روشن شدن.
 • کدخطا F4 شرح خطا: اشکال در روشن شدن.
 • کدخطا F5 شرح خطا: افزایش بیش از حد دما و فعال شدن کلید حرارتی.
 • کدخطا F6 شرح خطا: خطا در اندازه گیری دما NTC2 .
 • کدخطا F7  شرح خطا: خطا در سنسور آبگرم مصرفی.
 • کدخطا F8 شرح خطا: افزایش حرارت منبع ذخیره آب NTC3.
 • کدخطا F9 شرح خطا: 1-اخطار سنسور فشار آب 2-ترموستات حد.
 • کدخطا F10 شرح خطا: اخطار سنسور دمای آب برگشت شوفاژ.
 • کدخطا F11 شرح خطا: خطا در برقراری ارتباط یرد با پنل نمایش.
 • کدخطا f12 شرح خطا: خطا در ولتاژ خروجی.
 • کدخطا F13 شرح خطا: اخطار برد اصلی.
 • کدخطا F14 شرح خطا: افزایش دما بیش از 95 درجه.
 • کدخطا F15 شرح خطا: خرابی مدلاتور شیر گاز.
 • کدخطا F16 شرح خطا: عدم وجود شعله.
 • کدخطا F17 شرح خطا: نوسان برق.
 • کدخطا F18 شرح خطا: خرابی نمایشگر.
 • کدخطا F19 شرح خطا: 1-اختلاف دمای رفت و برگشت 2-بررسی موتور شیر سراهی و مبدل اصلی 3-دوده گرفتن پره های مبدل اصلی 4-داغ شدن لوله 5-زیاد بودن شعله
 • کدخطا F20 شرح خطا: عدم هماهنگی صفحه نمایش با برد کنترل.
 • کدخطا F21 شرح خطا: افت فشار مدار گرمایشی کمتر از0.5 بار.
 • کدخطا F22 شرح خطا: افزایش بیش از حد فشار مدار گرمایش یعنی بیش از 2.7 بار.
 • کدخطا F23 شرح خطا: اشکال در گردش پمپ.
 • کدخطا F25 شرح خطا: اشکال در سنسور H-MOD.
 • کدخطا F26 شرح خطا: اختلاف دما بین مدار رفت و برگشت بیش از حد است.
 • کدخطا F28 شرح خطا: اختلاف دمای ثابت بین رفت و برگشت گرمایش.
 • کدخطا F43 شرح خطا: خطای مربوط به سنسور خارجی دودکش.
 • کدخطا F44 شرح خطا: خطای مربوط به سنسور داخلی دودکش.

مدل تیما

 • کدخطا F2 شرح خطا: 1-اشکال در تخلیه دود 2-اشکال در فن 3-خرابی برد.
 • کدخطا F3 شرح خطا: کمبود هوا.
 • کدخطا F1  شرح خطا: اشکال در روشن شدن.
 • کدخطا F4 شرح خطا: اشکال در روشن شدن.
 • کدخطا F5 شرح خطا: افزایش بیش از حد دما و فعال شدن کلید حرارتی.
 • کدخطا F6 شرح خطا: خطا در اندازه گیری دما NTC2 .
 • کدخطا F7  شرح خطا: خطا در سنسور آبگرم مصرفی.
 • کدخطا F8 شرح خطا: افزایش حرارت منبع ذخیره آب NTC3.
 • کدخطا F9 شرح خطا: 1-اخطار سنسور فشار آب 2-ترموستات حد.
 • کدخطا F10 شرح خطا: اخطار سنسور دمای آب برگشت شوفاژ.
 • کدخطا F11 شرح خطا: خطا در برقراری ارتباط یرد با پنل نمایش.
 • کدخطا f12 شرح خطا: خطا در ولتاژ خروجی.
 • کدخطا F13 شرح خطا: اخطار برد اصلی.
 • کدخطا F14 شرح خطا: افزایش دما بیش از 95 درجه.
 • کدخطا F15 شرح خطا: خرابی مدلاتور شیر گاز.
 • کدخطا F16 شرح خطا: عدم وجود شعله.
 • کدخطا F17 شرح خطا: نوسان برق.
 • کدخطا F18 شرح خطا: خرابی نمایشگر.
 • کدخطا F19 شرح خطا: 1-اختلاف دمای رفت و برگشت 2-بررسی موتور شیر سراهی و مبدل اصلی 3-دوده گرفتن پره های مبدل اصلی 4-داغ شدن لوله 5-زیاد بودن شعله
 • کدخطا F20 شرح خطا: عدم هماهنگی صفحه نمایش با برد کنترل.
 • کدخطا F21 شرح خطا: افت فشار مدار گرمایشی کمتر از0.5 بار.
 • کدخطا F22 شرح خطا: افزایش بیش از حد فشار مدار گرمایش یعنی بیش از 2.7 بار.
 • کدخطا F23 شرح خطا: اشکال در گردش پمپ.
 • کدخطا F25 شرح خطا: اشکال در سنسور H-MOD.
 • کدخطا F26 شرح خطا: اختلاف دما بین مدار رفت و برگشت بیش از حد است.
 • کدخطا F28 شرح خطا: اختلاف دمای ثابت بین رفت و برگشت گرمایش.
 • کدخطا F43 شرح خطا: خطای مربوط به سنسور خارجی دودکش.
 • کدخطا F44 شرح خطا: خطای مربوط به سنسور داخلی دودکش.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات