لوگوی ایران دما
کد خطاهای پکیج گرمایشی ریلو

مدل کلی

 • کدخطا E0 شرح خطا: یخ زدگی .
 • کدخطا E1 شرح خطا: شعله.
 • کدخطا E2 شرح خطا: ترموستات.
 • کدخطا E3 شرح خطا: سنسور حد.
 • کدخطا E4 شرح خطا: سنسور دود.
 • کدخطا E5 شرح خطا: سنسور آبسرد مصرفی ورودی .
 • کدخطا E6 شرح خطا: سنسور آبگرم مصرفی خروجی.
 • کدخطا E7 شرح خطا: سنسور دما گرمایش.
 • کدخطا E8 شرح خطا: شعله غیرواقعی.
 • کدخطا E9 شرح خطا: کمبود فشار آب.
 • کدخطا LED چشمک زن شرح خطا: قطعی در NTC ها.
 • کدخطا قرمز ثابت شرح خطا: ۱-قطعی کلید حرارتی ۲-ترموستات دود
 • کدخطا قرمز و زرد شرح خطا: اشکال در کلید حداقل فشار آب.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما