کد خطاهای پکیج گرمایشی ریلو

کد خطاهای پکیج گرمایشی ریلو

مدل کلی

 • کدخطا E0 شرح خطا: یخ زدگی .
 • کدخطا E1 شرح خطا: شعله.
 • کدخطا E2 شرح خطا: ترموستات.
 • کدخطا E3 شرح خطا: سنسور حد.
 • کدخطا E4 شرح خطا: سنسور دود.
 • کدخطا E5 شرح خطا: سنسور آبسرد مصرفی ورودی .
 • کدخطا E6 شرح خطا: سنسور آبگرم مصرفی خروجی.
 • کدخطا E7 شرح خطا: سنسور دما گرمایش.
 • کدخطا E8 شرح خطا: شعله غیرواقعی.
 • کدخطا E9 شرح خطا: کمبود فشار آب.
 • کدخطا LED چشمک زن شرح خطا: قطعی در NTC ها.
 • کدخطا قرمز ثابت شرح خطا: ۱-قطعی کلید حرارتی ۲-ترموستات دود
 • کدخطا قرمز و زرد شرح خطا: اشکال در کلید حداقل فشار آب.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات