لوگوی ایران دما
کد خطاهای پکیج گرمایشی دمیردکوم

مدل ARTON

 • کدخطا F01 شرح خطا: 1-خطای حرارت بیش از حد2-درجه حرارت مدارگرمایش بیش از 98 درجه است.
 • کدخطا F02 شرح خطا: خطای NTC آبگرم مصرفی.
 • کدخطا F03 شرح خطا: خطای سنسور جریان مدار گرمایشی.
 • کدخطا F04 شرح خطا: 1-خطای یونیزاسیون2-خطای یون 3-قطعی گاز الکترود جرقه را چک کنید.
 • کدخطا F05 شرح خطا: 1-خطای جریان هوا 2-مسدود شدن جریان 3-ولتاژ برق کمتر از 165 ولت.
 • کدخطا F06 شرح خطا: 1-خطای سنسور برگشت NTC مدار گرمایش 2-احتمال گرفتگی دودکش .
 • کدخطا F07 شرح خطا: خطای نشت از شیر گاز.
 • کدخطا F08 شرح خطا: 1-خطای حرارت بیش از حد NTC مدار گرمایش 2-درجه حرارت خروجی مدار گرمایش بالای 95 درجه سانتی گراد است.
 • کدخطا F09 شرح خطا: 1-خطای سوئیچ پرشر هوا 2-دو شاخه برق را به مدت 1 دقیقه جدا نمایید.
 • کدخطا F10 شرح خطا: خطای فشار آب مدار گرمایشی .
 • کدخطا F11 شرح خطا: 1-خطای گردش آب 2-دمای مدار رفت با برگشت 35 درجه اختلاف دما دارد 3-چک کنید ظرفیت دستگاه برای محل مناسب است یا نه.
 • کدخطا F12 شرح خطا: 1-خطای ولتاژ پایین 2-اگر ولتاژ برق کمتر از 165 ولت شود خطا می دهد.
 • کدخطا F13 شرح خطا: خطای اتصالات 2-سنسور NTC مدار گرمایش.
 • کدخطا FR شرح خطا: حالت محافظت زد یخ زدگی.

مدل NITRON

 • کدخطا F01 شرح خطا: 1-خطای حرارت بیش از حد2-درجه حرارت مدارگرمایش بیش از 98 درجه است.
 • کدخطا F02 شرح خطا: خطای NTC آبگرم مصرفی.
 • کدخطا F03 شرح خطا: خطای سنسور جریان مدار گرمایشی.
 • کدخطا F04 شرح خطا: 1-خطای یونیزاسیون2-خطای یون 3-قطعی گاز الکترود جرقه را چک کنید.
 • کدخطا F05 شرح خطا: 1-خطای جریان هوا 2-مسدود شدن جریان 3-ولتاژ برق کمتر از 165 ولت.
 • کدخطا F06 شرح خطا: 1-خطای سنسور برگشت NTC مدار گرمایش 2-احتمال گرفتگی دودکش .
 • کدخطا F07 شرح خطا: خطای نشت از شیر گاز.
 • کدخطا F08 شرح خطا: 1-خطای حرارت بیش از حد NTC مدار گرمایش 2-درجه حرارت خروجی مدار گرمایش بالای 95 درجه سانتی گراد است.
 • کدخطا F09 شرح خطا: 1-خطای سوئیچ پرشر هوا 2-دو شاخه برق را به مدت 1 دقیقه جدا نمایید.
 • کدخطا F10 شرح خطا: خطای فشار آب مدار گرمایشی .
 • کدخطا F11 شرح خطا: 1-خطای گردش آب 2-دمای مدار رفت با برگشت 35 درجه اختلاف دما دارد 3-چک کنید ظرفیت دستگاه برای محل مناسب است یا نه.
 • کدخطا F12 شرح خطا: 1-خطای ولتاژ پایین 2-اگر ولتاژ برق کمتر از 165 ولت شود خطا می دهد.
 • کدخطا F13 شرح خطا: خطای اتصالات 2-سنسور NTC مدار گرمایش.
 • کدخطا FR شرح خطا: حالت محافظت زد یخ زدگی.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما