کد خطاهای پکیج گرمایشی دمیردکوم

کد خطاهای پکیج گرمایشی دمیردکوم

مدل ARTON

 • کدخطا F01 شرح خطا: 1-خطای حرارت بیش از حد2-درجه حرارت مدارگرمایش بیش از 98 درجه است.
 • کدخطا F02 شرح خطا: خطای NTC آبگرم مصرفی.
 • کدخطا F03 شرح خطا: خطای سنسور جریان مدار گرمایشی.
 • کدخطا F04 شرح خطا: 1-خطای یونیزاسیون2-خطای یون 3-قطعی گاز الکترود جرقه را چک کنید.
 • کدخطا F05 شرح خطا: 1-خطای جریان هوا 2-مسدود شدن جریان 3-ولتاژ برق کمتر از 165 ولت.
 • کدخطا F06 شرح خطا: 1-خطای سنسور برگشت NTC مدار گرمایش 2-احتمال گرفتگی دودکش .
 • کدخطا F07 شرح خطا: خطای نشت از شیر گاز.
 • کدخطا F08 شرح خطا: 1-خطای حرارت بیش از حد NTC مدار گرمایش 2-درجه حرارت خروجی مدار گرمایش بالای 95 درجه سانتی گراد است.
 • کدخطا F09 شرح خطا: 1-خطای سوئیچ پرشر هوا 2-دو شاخه برق را به مدت 1 دقیقه جدا نمایید.
 • کدخطا F10 شرح خطا: خطای فشار آب مدار گرمایشی .
 • کدخطا F11 شرح خطا: 1-خطای گردش آب 2-دمای مدار رفت با برگشت 35 درجه اختلاف دما دارد 3-چک کنید ظرفیت دستگاه برای محل مناسب است یا نه.
 • کدخطا F12 شرح خطا: 1-خطای ولتاژ پایین 2-اگر ولتاژ برق کمتر از 165 ولت شود خطا می دهد.
 • کدخطا F13 شرح خطا: خطای اتصالات 2-سنسور NTC مدار گرمایش.
 • کدخطا FR شرح خطا: حالت محافظت زد یخ زدگی.

مدل NITRON

 • کدخطا F01 شرح خطا: 1-خطای حرارت بیش از حد2-درجه حرارت مدارگرمایش بیش از 98 درجه است.
 • کدخطا F02 شرح خطا: خطای NTC آبگرم مصرفی.
 • کدخطا F03 شرح خطا: خطای سنسور جریان مدار گرمایشی.
 • کدخطا F04 شرح خطا: 1-خطای یونیزاسیون2-خطای یون 3-قطعی گاز الکترود جرقه را چک کنید.
 • کدخطا F05 شرح خطا: 1-خطای جریان هوا 2-مسدود شدن جریان 3-ولتاژ برق کمتر از 165 ولت.
 • کدخطا F06 شرح خطا: 1-خطای سنسور برگشت NTC مدار گرمایش 2-احتمال گرفتگی دودکش .
 • کدخطا F07 شرح خطا: خطای نشت از شیر گاز.
 • کدخطا F08 شرح خطا: 1-خطای حرارت بیش از حد NTC مدار گرمایش 2-درجه حرارت خروجی مدار گرمایش بالای 95 درجه سانتی گراد است.
 • کدخطا F09 شرح خطا: 1-خطای سوئیچ پرشر هوا 2-دو شاخه برق را به مدت 1 دقیقه جدا نمایید.
 • کدخطا F10 شرح خطا: خطای فشار آب مدار گرمایشی .
 • کدخطا F11 شرح خطا: 1-خطای گردش آب 2-دمای مدار رفت با برگشت 35 درجه اختلاف دما دارد 3-چک کنید ظرفیت دستگاه برای محل مناسب است یا نه.
 • کدخطا F12 شرح خطا: 1-خطای ولتاژ پایین 2-اگر ولتاژ برق کمتر از 165 ولت شود خطا می دهد.
 • کدخطا F13 شرح خطا: خطای اتصالات 2-سنسور NTC مدار گرمایش.
 • کدخطا FR شرح خطا: حالت محافظت زد یخ زدگی.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات