کد خطاهای پکیج گرمایشی بیاسی

کد خطاهای پکیج گرمایشی بیاسی

مدل RONNOVA

 • کدخطا E01 شرح خطا: گاز قطع است یا عدم ایجاد شعله.
 • کدخطا E02 شرح خطا: خرابی سنسور NTC حرارتی.
 • کدخطا E03 شرح خطا: قفل شدن دستگاه (دستگاه کاملا چک شود).
 • کدخطا E04 شرح خطا: خطای حدال فشار آب سیستم یا عدم چرخش پمپ.
 • کدخطا E05 شرح خطا: 1-خطای سنسور دود یا گرفتگی در دودکش 2-خرابی کنکتور فن.
 • کدخطا E06 شرح خطا: خرابی سنسور NTC رفت شوفاژ.
 • کدخطا E07 شرح خطا: خرابی سنسور NTC آب مصرفی.
 • کدخطا E08 شرح خطا: خرابی سنسور بیرونی.
 • کدخطا E09 شرح خطا: 1-خرابی سنسور دود 2-خرابی پروپ.
 • کدخطا E10 شرح خطا: خطای فرمان سنسور بیرونی.
 • کدخطا E11 شرح خطا: خطای شعله اضافی.
 • کدخطا E12 شرح خطا: خرابی سنسور NTC برگشت شوفاژ.
 • کدخطا E13 شرح خطا: ضریب k بالاتر از 40 اگر NTC برگشت موجود باشد.
 • کدخطا E14 شرح خطا: سیرکولاسیون وجود ندارد و دما بیش از 105 درجه می باشد.
 • کدخطا E19 شرح خطا: خرابی سنسور NTC ورودی آب مصرفی.
 • کدخطا E20 شرح خطا: خرابی شیرگاز و مسیر ورودی گاز.
 • کدخطا E21 شرح خطا: خرابی شیرگاز و مسیر ورودی گاز.
 • کدخطا E22 شرح خطا: خرابی شیرگاز و مسیر ورودی گاز.
 • کدخطا E23 شرح خطا: خرابی شیرگاز و مسیر ورودی گاز.
 • کدخطا E24 شرح خطا: خطای غیر نرمال بود سوخت برای روشن شدن دستگاه.
 • کدخطا E25 شرح خطا: خطای غیر نرمال بود سوخت برای کارکرد.
 • کدخطا E69 شرح خطا: اشکال در سیم کشی قطع شدن مدار فشار.
 • کدخطا E99 شرح خطا: نصب کیت کامل انجام نشده.
 • کدخطا L01 شرح خطا: انتقال حرارت به خوبی انجام نمی شود (مبدل اصلی به فرعی).
 • کدخطا PO35 شرح خطا: 1-پمپ در حالت post circulation است 2- درجه حرارت درحالت چشمک زن po است.
 • کدخطا b09 شرح خطا: فشار دستگاه پایین است.
 • کدخطا bp15 شرح خطا: پکیج در حالت ضد یخ زدگی و درجه حرارتی در حالت چشمک زن bp است.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات