لوگوی ایران دما
کد خطاهای پکیج گرمایشی بیاسی

مدل RONNOVA

 • کدخطا E01 شرح خطا: گاز قطع است یا عدم ایجاد شعله.
 • کدخطا E02 شرح خطا: خرابی سنسور NTC حرارتی.
 • کدخطا E03 شرح خطا: قفل شدن دستگاه (دستگاه کاملا چک شود).
 • کدخطا E04 شرح خطا: خطای حدال فشار آب سیستم یا عدم چرخش پمپ.
 • کدخطا E05 شرح خطا: 1-خطای سنسور دود یا گرفتگی در دودکش 2-خرابی کنکتور فن.
 • کدخطا E06 شرح خطا: خرابی سنسور NTC رفت شوفاژ.
 • کدخطا E07 شرح خطا: خرابی سنسور NTC آب مصرفی.
 • کدخطا E08 شرح خطا: خرابی سنسور بیرونی.
 • کدخطا E09 شرح خطا: 1-خرابی سنسور دود 2-خرابی پروپ.
 • کدخطا E10 شرح خطا: خطای فرمان سنسور بیرونی.
 • کدخطا E11 شرح خطا: خطای شعله اضافی.
 • کدخطا E12 شرح خطا: خرابی سنسور NTC برگشت شوفاژ.
 • کدخطا E13 شرح خطا: ضریب k بالاتر از 40 اگر NTC برگشت موجود باشد.
 • کدخطا E14 شرح خطا: سیرکولاسیون وجود ندارد و دما بیش از 105 درجه می باشد.
 • کدخطا E19 شرح خطا: خرابی سنسور NTC ورودی آب مصرفی.
 • کدخطا E20 شرح خطا: خرابی شیرگاز و مسیر ورودی گاز.
 • کدخطا E21 شرح خطا: خرابی شیرگاز و مسیر ورودی گاز.
 • کدخطا E22 شرح خطا: خرابی شیرگاز و مسیر ورودی گاز.
 • کدخطا E23 شرح خطا: خرابی شیرگاز و مسیر ورودی گاز.
 • کدخطا E24 شرح خطا: خطای غیر نرمال بود سوخت برای روشن شدن دستگاه.
 • کدخطا E25 شرح خطا: خطای غیر نرمال بود سوخت برای کارکرد.
 • کدخطا E69 شرح خطا: اشکال در سیم کشی قطع شدن مدار فشار.
 • کدخطا E99 شرح خطا: نصب کیت کامل انجام نشده.
 • کدخطا L01 شرح خطا: انتقال حرارت به خوبی انجام نمی شود (مبدل اصلی به فرعی).
 • کدخطا PO35 شرح خطا: 1-پمپ در حالت post circulation است 2- درجه حرارت درحالت چشمک زن po است.
 • کدخطا b09 شرح خطا: فشار دستگاه پایین است.
 • کدخطا bp15 شرح خطا: پکیج در حالت ضد یخ زدگی و درجه حرارتی در حالت چشمک زن bp است.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما