لوگوی ایران دما
کد خطاهای پکیج گرمایشی بوش

مدل کلاس ۶۰۰۰ وات

 • کدخطا A7 شرح خطا:خرابی سنسور دمای آبگرم مصرفی (سنسور دما و کابل را از نظر قطعی یا اتصال کوتاه بررسی کنید و در صورت لزوم تعویض کنید).
 • کدخطا AD شرح خطا: سنسور دمای منبع ذخیره آب تشخیص داده نمی شود (سنسور دما در منبع آبگرم و کابل برق را بررسی کنید و در صورت لزوم تعویض شود).
 • کدخطا C1 شرح خطا: 1-سرعت فن بسیار پایین است 2-ولتاژ شبکه را بررسی کنید 3-سیستم گاز خروجی را بررسی کنید 4-درصورت لزوم تمیز یا تعویض شود.
 • کدخطا C4 شرح خطا: 1-به هنگام خاموش بودن فن ، سوئیچ فشار هوا عمل نمی کند 2-سنسور فشار هوا و سیم کشی آن و همچنان شیلنگ های ارتباطی را بررسی کنید.
 • کدخطا C6 شرح خطا:1-سنسور فشار هوا بسته نمی شود 2-کابل فن را به همراه دو شاخه و فن بررسی کنید 3-فشارهوا و دودکش را بررسی کنید.
 • کدخطا C7 شرح خطا: فن کارنمی کند (کابل فرمان را به همراه دوشاخه و فن بررسی کنید در صورت لزوم فن را تعویض نمایید).
 • کدخطا E2 شرح خطا: 1-سنسور دمای مدار گرمایش 2-طع بودن سیم کشی.
 • کدخطا E9 شرح خطا: 1-ترموستات حد عمل کرده است (ترموستات حد و کابل برق را از نظر قطعی بررسی و در صورت لزوم تعویض نمایید )2-بررسی فشار کاری سیستم گرمایش 3-شروع به کار پمپ را بررسی کنید 4-فیوز چک کنید .
 • کدخطا EA شرح خطا : 1-شعله ای وجود ندارد (سیم ارت را بررسی کنید) 2-بررسی کنید شیرگاز باز شده باشد 3-فشار اتصال گاز را بررسی و در صورت لزوم تعویض نمایید 4-کابل برق را بررسی نمایید 5-الکترود ها یا کابل را بررسی کنید 6-خروجی گاز های حاصل از احتراق بررسی شود 7-تنظیمات گاز را بررسی کنید.
 • کدخطا F7 شرح خطا: اگر مشعل خاموش و شعله روشن است 1-الکترود را ازنظر کثیفی و جرم گرفتگی بررسی کنید 2-خروجی گاز های حاصل از احتراق بررسی کنید 3-برد الکتریکی را از لحاظ رطوبت بررسی نمایید و در صورت لزوم خشک شود.
 • کدخطا FA شرح خطا: پس از بسته شدن گاز شعله وجوددارد (مجموعه شیرگاز ،الکترود ،کابل برق و خروجی گاز را بررسی نمایید).
 • کدخطا FD شرح خطا: دکمه های برنامه به اشتباه بیش از 30 ثانیه فشرده شده است (احتمال گیرکردن شعله).
 • کدخطا II شرح خطا: سرعت فن مناسب نیست (فن را از نظر کثیفی و گرفتگی بررسی کنید).
 • کدخطا P شرح خطا: نوع دستگاه مشخص نشده از قسمت تنظیمات نوع دستگاه را معرفی کنید.
 • کدخطا D7 شرح خطا: 1-شیرگاز خراب است 2-کابل برق را بررسی کنید (مجموعه شیرگاز را بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید).

مدل اکسکلوسیو

 • کدخطا A2 شرح خطا: 1-از محفظه احتراق دود نشت می کند (مبدل حرارتی را از نظر گرفتگی و کثیفی چک کنید).
 • کدخطا A3 شرح خطا: سنسور دود خراب یا سیم آن قطع است.
 • کدخطا A4 شرح خطا: فعال شدن  سنسور دود در پکیج بدون فن.
 • کدخطا A6 شرح خطا: سنسور NTC دوم عدم تخلیه صحیح دود را اعلام می کند.
 • کدخطا A7 شرح خطا: اشکال در NTC مصرفی.
 • کدخطا A8 شرح خطا: ارتباط CAN با برد قطع شده.
 • کدخطا A9 شرح خطا: 1-سنسور دمای آبگرم به روش صحیح نصب نشده است (محل اتصالات آن را چک کرده و در صورت لزوم آن را جدا و با استفاده از چسب هادی حرارت جدید آن را نصب کنید).
 • کدخطا AA شرح خطا: 1-دمای آبگرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل اصلی 20 درجه اختلاف دارد 2-NTC های مصرفی و گرمایش را بررسی کنید 3-وجود رسوب در مبدل اصلی و ثانویه 4-صحت کار پمپ 5-فشار گاز ورودی به دستگاه و خروجی از شیر کنترل گاز 6-محدود کننده جریان آب مصرفی (فلومتر).
 • کدخطا AC شرح خطا: ارتباط بین TA211E و RAM با برد قطع شده است.
 • کدخطا AD شرح خطا: سنسور مخزن کار نمی کند (سنسور مخزن و اتصالات را چک کنید).
 • کدخطا B1 شرح خطا: کلید کد خراب است.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد لحظه ای برای شما