کد خطاهای پکیج گرمایشی بوش

کد خطاهای پکیج گرمایشی بوش

مدل کلاس ۶۰۰۰ وات

 • کدخطا A7 شرح خطا:خرابی سنسور دمای آبگرم مصرفی (سنسور دما و کابل را از نظر قطعی یا اتصال کوتاه بررسی کنید و در صورت لزوم تعویض کنید).
 • کدخطا AD شرح خطا: سنسور دمای منبع ذخیره آب تشخیص داده نمی شود (سنسور دما در منبع آبگرم و کابل برق را بررسی کنید و در صورت لزوم تعویض شود).
 • کدخطا C1 شرح خطا: 1-سرعت فن بسیار پایین است 2-ولتاژ شبکه را بررسی کنید 3-سیستم گاز خروجی را بررسی کنید 4-درصورت لزوم تمیز یا تعویض شود.
 • کدخطا C4 شرح خطا: 1-به هنگام خاموش بودن فن ، سوئیچ فشار هوا عمل نمی کند 2-سنسور فشار هوا و سیم کشی آن و همچنان شیلنگ های ارتباطی را بررسی کنید.
 • کدخطا C6 شرح خطا:1-سنسور فشار هوا بسته نمی شود 2-کابل فن را به همراه دو شاخه و فن بررسی کنید 3-فشارهوا و دودکش را بررسی کنید.
 • کدخطا C7 شرح خطا: فن کارنمی کند (کابل فرمان را به همراه دوشاخه و فن بررسی کنید در صورت لزوم فن را تعویض نمایید).
 • کدخطا E2 شرح خطا: 1-سنسور دمای مدار گرمایش 2-طع بودن سیم کشی.
 • کدخطا E9 شرح خطا: 1-ترموستات حد عمل کرده است (ترموستات حد و کابل برق را از نظر قطعی بررسی و در صورت لزوم تعویض نمایید )2-بررسی فشار کاری سیستم گرمایش 3-شروع به کار پمپ را بررسی کنید 4-فیوز چک کنید .
 • کدخطا EA شرح خطا : 1-شعله ای وجود ندارد (سیم ارت را بررسی کنید) 2-بررسی کنید شیرگاز باز شده باشد 3-فشار اتصال گاز را بررسی و در صورت لزوم تعویض نمایید 4-کابل برق را بررسی نمایید 5-الکترود ها یا کابل را بررسی کنید 6-خروجی گاز های حاصل از احتراق بررسی شود 7-تنظیمات گاز را بررسی کنید.
 • کدخطا F7 شرح خطا: اگر مشعل خاموش و شعله روشن است 1-الکترود را ازنظر کثیفی و جرم گرفتگی بررسی کنید 2-خروجی گاز های حاصل از احتراق بررسی کنید 3-برد الکتریکی را از لحاظ رطوبت بررسی نمایید و در صورت لزوم خشک شود.
 • کدخطا FA شرح خطا: پس از بسته شدن گاز شعله وجوددارد (مجموعه شیرگاز ،الکترود ،کابل برق و خروجی گاز را بررسی نمایید).
 • کدخطا FD شرح خطا: دکمه های برنامه به اشتباه بیش از 30 ثانیه فشرده شده است (احتمال گیرکردن شعله).
 • کدخطا II شرح خطا: سرعت فن مناسب نیست (فن را از نظر کثیفی و گرفتگی بررسی کنید).
 • کدخطا P شرح خطا: نوع دستگاه مشخص نشده از قسمت تنظیمات نوع دستگاه را معرفی کنید.
 • کدخطا D7 شرح خطا: 1-شیرگاز خراب است 2-کابل برق را بررسی کنید (مجموعه شیرگاز را بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید).

مدل اکسکلوسیو

 • کدخطا A2 شرح خطا: 1-از محفظه احتراق دود نشت می کند (مبدل حرارتی را از نظر گرفتگی و کثیفی چک کنید).
 • کدخطا A3 شرح خطا: سنسور دود خراب یا سیم آن قطع است.
 • کدخطا A4 شرح خطا: فعال شدن  سنسور دود در پکیج بدون فن.
 • کدخطا A6 شرح خطا: سنسور NTC دوم عدم تخلیه صحیح دود را اعلام می کند.
 • کدخطا A7 شرح خطا: اشکال در NTC مصرفی.
 • کدخطا A8 شرح خطا: ارتباط CAN با برد قطع شده.
 • کدخطا A9 شرح خطا: 1-سنسور دمای آبگرم به روش صحیح نصب نشده است (محل اتصالات آن را چک کرده و در صورت لزوم آن را جدا و با استفاده از چسب هادی حرارت جدید آن را نصب کنید).
 • کدخطا AA شرح خطا: 1-دمای آبگرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل اصلی 20 درجه اختلاف دارد 2-NTC های مصرفی و گرمایش را بررسی کنید 3-وجود رسوب در مبدل اصلی و ثانویه 4-صحت کار پمپ 5-فشار گاز ورودی به دستگاه و خروجی از شیر کنترل گاز 6-محدود کننده جریان آب مصرفی (فلومتر).
 • کدخطا AC شرح خطا: ارتباط بین TA211E و RAM با برد قطع شده است.
 • کدخطا AD شرح خطا: سنسور مخزن کار نمی کند (سنسور مخزن و اتصالات را چک کنید).
 • کدخطا B1 شرح خطا: کلید کد خراب است.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات