کد خطاهای پکیج گرمایشی آرونیکس

کد خطاهای پکیج گرمایشی آرونیکس

مدل دیجیتال

 • کدخطا ERR1 شرح خطا: 1-کمبود شعله 2-قطعی گاز 3-کمبود فشارگاز 4-مشکل حسگر شعله 5-وصل نبودن از دستگاه 6-دکمه ریست را فشار دهید.
 • کدخطا ERR12 شرح خطا: مشکل از نوع ارتباطی بین میکروکنتلرهای برد می باشد.
 • کدخطا ERR2 شرح خطا: 1-کمبود جریان هوا 2-مشکل در خروج دود 3-مشکل سنسور دود 4-مشکل فن 5-مشکل ایر پرشر سوئیچ.
 • کدخطا ERR30 شرح خطا: مشکل حافظه برد.
 • کدخطا ERR31 شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی یا سیم ارتباطی.
 • کدخطا ERR32 شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی یا سیم ارتباطی.
 • کدخطا ERR41 شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی.
 • کدخطا ERR42 شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی.
 • کدخطا ERR6 شرح خطا: مشکل شیر گاز یا سنسور شوفاژ آن.
 • کدخطا ERR8 شرح خطا: 1-کمبود آب در مدار گرمایش 2-نشتی در مدار گرمایش 3-خرابی یا درست وصل نبودن سیم پرشر سوئیچ.
 • کدخطا ERR9 شرح خطا: فعال شدن کلید حد در اثر دمای بیش از حد مجاز.
 • کدخطا ERR99 شرح خطا: مشکل میکرو کنتلرهای برد.

مدل بریتا

 • کدخطا E0 شرح خطا: 1-غیر طبیعی بودن سیستم گرمایش و عوامل وابسته قفل شدن پمپ 2-سنسور گرمایش عمل نمیکند 3-مسیر گرمایش مسدود است 4-سوئیچ فشار آب معیوب است.
 • کدخطا E1 شرح خطا: 1-مشکل احتراق عوامل وابسته گاز یا شیرگاز عمل نمی کند 2-الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد 3-شیرگاز معیوب است 4-فشار گاز جهت احتراق خیلی کم است 5-حسگر شعله معیوب است 6-برد کنترل معیوب است.
 • کدخطا E2 شرح خطا: 1-دمای بیش از حد مجاز بیش از 95 درجه 2-عوامل وابسته معیوب بودن کلید حد 3-کابل کلید حد مشکل دارد 4-عمل نمودن کلید حد در اثر دمای بیش از حد.
 • کدخطا E3 شرح خطا: 1-خطای فشار هوا 2-عوامل وابسته فن معیوب است 3-پرشر هوا معیوب است 4-لوله دود مسدود است.
 • کدخطا E4 شرح خطا: 1-خطای فشار آب 2-عوامل وابسته کمبود آب در مدار گرمایش 3-پرشر سوئیچ آب معیوب است 4-سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.
 • کدخطا E5 شرح خطا: 1-پایین آمدن ولتاژ 2- عوامل وابسته ولتاژ خروجی از برد غیر طبیعی است.
 • کدخطا E6 شرح خطا: 1-سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است 2-سنسور آب گرم مصرفی معیوب است 3-اتصال سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
 • کدخطا E7 شرح خطا: 1-سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است 2-سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.
 • کدخطا E8 شرح خطا: 1-دمای گرمایش خیلی زیاد است بیش از 90 درجه 2-سنسور گرمایش معیوب است 3-محافظت از سیستم در دمای بالا.
 • کدخطا E9 شرح خطا: 1-سیستم ضدیخ 2-مدارگرمایش ممکن است منجمد شده باشد.

مدل رومانس

 • کدخطا E1 شرح خطا: 1-خطای فشار آب 2-کمبود آب در مدار گرمایشی 3-پرشرسوئیچ آب معیوب است 4-سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.
 • کدخطا E2 شرح خطا: 1-مشکل احتراق 2-گاز یا شیرگاز عمل نمی کند 3-الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد 4-شیرگاز معیوب است 5-برد کنترل معیوب است.
 • کدخطا E3 شرح خطا: 1-سنسور درجه حرارت مدارگرمایشی معیوب است 2-سنسور یا اتصالات گرمایشی معیوب است.
 • کدخطا E4 شرح خطا : 1-سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است. 2-سنسور و اتصالات سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
 • کدخطا E5 شرح خطا: حسگر شعله معیوب است.
 • کدخطا E6 شرح خطا: 1-خطای فشار هوا 2-فن معیوب است 3-پرشر هوا معیوب است 4-لوله دود مسدود شده است.
 • کدخطا E7 شرح خطا: 1-دمای بیش از حد مجاز 95 درجه 2-کلید حد و اتصالات را چک کنید 3-کلید حد در اثر دمای بیش از حد عمل کرده است.
 • کدخطا H1 شرح خطا: ساعت زمانبندی معیوب است.

مدل سیلوانا

 • کدخطا E1 شرح خطا: فشار آب.
 • کدخطا E2 شرح خطا: مشکل احتراق گاز.
 • کدخطا E3 شرح خطا: سنسور گرمایشی.
 • کدخطا E4 شرح خطا: سنسور آبگرم مصرفی .
 • کدخطا E5 شرح خطا: شعله.
 • کدخطا E6 شرح خطا: فن.
 • کدخطا E7 شرح خطا: دمای بیش از حد.
 • کدخطا H1 شرح خطا: ساعت زمانبندی.

مدل آلونیا

 • کدخطا ۰ شرح خطا: گیرپاژ پمپ یا سنسور فشار آب.
 • کدخطا ۱ شرح خطا: شعله.
 • کدخطا ۲ شرح خطا: ترموستات حد.
 • کدخطا ۳ شرح خطاک فن دودکش.
 • کدخطا ۴ شرح خطا: فشار آب .
 • کدخطا ۵ شرح خطا: ولتاژ برق.
 • کدخطا ۶ شرح خطا: سنسور آبگرم.
 • کدخطا ۷ شرح خطا: سنسور شوفاژ.
 • کدخطا ۸ شرح خطا: دمای بالا.
 • کدخطا ۹ شرح خطا: یخ زدگی.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .


آخرین مقالات